Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304317 .

Woord van de Pastoor

Wat is een christen ?

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=shQsa_0QQyE


 


Er is in Vlaanderen door het minderhedenforum een affichecampagne gestart waarop Vlamingen met een migratie-achtergrond te zien zijn met de bijhorende tekst: “Ik ben Vlaming. Mag ik ook fier zijn ?” Met de campagne wil men het debat over de Vlaamse identiteit aanwakkeren. Wanneer ben je nu een echte Vlaming, met die vraag wil men graag aan de slag gaan.


 


Naar aanleiding van die campagne was er iemand die mij de vraag stelde: wanneer ben je christen, wat moet je geloven om je een christen te kunnen noemen, geef me daar eens een duidelijk antwoord op.


Wel eigenlijk is het heel eenvoudig. We worden natuurlijk christen door het doopsel,vanaf dan zijn we met onlosmakelijk met Jezus Christus verbonden. Wanneer een volwassene gedoopt wil worden, dan moet hij de vier belangrijkste geloofswaarheden kennen en onderschrijven. Die vier klassieke geloofswaarheden zijn ook de samenvatting van ons christelijk geloof. Wellicht iets wat we allemaal zouden moeten van buiten kennen. Welke zijn die vier geloofswaarheden ? 1. Er is maar één God. 2. Er zijn drie goddelijke Personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. 3. God de Zoon is voor ons mens geworden en heeft ons door zijn dood verlost. 4. God loont het goede en straft het kwade. Die vier punten zijn de kern van ons christelijk geloof. Je bent een christen als je dat werkelijk gelooft en daaruit volgt al het andere.


 


Dat is de theorie van wat de kern is van ons christelijk geloof. Maar ons christelijke geloof is natuurlijk niet alleen die enkele theoretische punten. Het is meer dan te geloven in de Drie-ene God en te geloven dat Jezus Christus Gods Zoon is die voor jouw zonden gestorven is en dat Hij je Eeuwig Leven geeft. Nog meer komt het op de praktijk aan. Je zult aan iemands gedrag moeten kunnen merken dat men christen is. In de Handelingen van de Apostelen lezen we dat de volgelingen van Jezus Christus op een bepaald moment “christenen” werden genoemd en dat had te maken met het feit dat hun leven anders was dan dat van de anderen. Hun gedrag, hun handelen en hun spreken was als dat van Jezus Christus. Wat is die typische praktijk van een christen dan ? Die praktijk is: een levende relatie met de Drie-ene God hebben, dat we met Hem spreken en dat we naar Hem luisteren, dat we bidden, dat we leven uit de Geest en dat we zo Zijn Plan met ons ontdekken. We zullen Hem steeds beter proberen te leren kennen door het lezen van de Heilige Schrift en ons te verdiepen in wat de Heilige Kerk ons leert en zo ook te leven in verbondenheid met de Kerk, de Sacramenten ontvangen. Een levende relatie met Hem houdt ook in dat we Hem laten spreken in ons doen en laten. Christen zijn is niet alleen God beminnen met heel ons hart, onze ziel en al onze krachten maar ook onze medemens beminnen als onszelf. We zullen met anderen omgaan zoals we willen dat ze met ons omgaan. Jezus zegt: “Behandel de mensen zoals je wilt dat ze jullie behandelen” (Lucas 6,31) Die naastenliefde zal niet altijd gemakkelijk zijn. Als je niet weet wat te doen, stel je dan de eenvoudige vraag: wat zou Jezus in mijn plaats nu doen en dan heb je al heel snel het antwoord.


 


Christen zijn, geloven en doen en vertrouwen op Zijn Woord: "Als iemand Mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. 


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.