Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398623 .

Woord van de Pastoor

Clinton of Trump ? Jezus Christus !

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=1EThpBlbUPA


 


In de komende tijd zal er wel in bijna elk journaal iets worden verteld over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten in november aanstaande. Twee kandidaten dingen daar naar de stem van de kiezer: de Democratische kandidaat Hilary Clinton en de Republikeinse kandidaat Donald Trump. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar en kiezen voor de een is ook kiezen tegen de andere. Ook hier hebben mensen daar een heel uitgesproken mening over. Voorstanders van Hilary Clinton noemen al haar kwaliteiten en alle negatieve kanten van Donald Trump en omgekeerd. Kiezen voor de ene is kiezen tegen de andere. Je kunt niet voor beide kiezen. Zoals bij elke keuze in het leven: kiezen is ook altijd verliezen.


 


Die hele verkiezingsstrijd brengt mij ook bij de gedachte dat het in ons christelijk geloof ook gaat over duidelijke keuzes maken. Christen zijn is kiezen voor Jezus Christus. Je kunt er wel of niet voor kiezen om een levende relatie met Hem aan te gaan en dat maakt ons tot christen of niet. Je kunt in je leven niet een beetje christen zijn zoals je in je leven niet een beetje verliefd of getrouwd, een beetje levend of een beetje dood kunt zijn. Je bent het of je bent het niet. Zeker in onze tijd waarin ook zoveel andere keuzes kunnen gemaakt worden, is het belangrijk om zelf eens duidelijk te kiezen, leven met of zonder Hem, duidelijk kiezen met heel ons zijn.


 


Een prachtig stukje evangelie rond duidelijke keuzes maken voor Jezus vind ik in het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Jezus deed de wonderbare broodvermenigvuldiging. Met vijf broden en twee vissen gaf Hij een menigte van duizenden mensen te eten en zo liet Hij ook daar weer zien dat Hij de Zoon van God was. Jezus had gezegd: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid”. Hij stelt na dat wonder en die woorden zijn toehoorders voor de keuze: neem jij Hem aan tot het Brood van je leven ? Die keuze zal je overeind houden, tot over de grens van dit leven. Voor heel wat mensen is dat een brug te ver: neen, voor hen is Jezus dat niet. Dan zegt het evangelie ons: “Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap”. Velen konden de keuze voor hem niet maken en gingen dus weg. En in die pijnlijke momenten dat Hij vaststelt dat velen zich afkeerden van Hem, vraagt Jezus ook aan de twaalf apostelen: “Wilt ook gij soms weggaan ?”. Heel confronterend. En dan zegt Simon Petrus tot Jezus: “Heer, naar wie zouden wij gaan ? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt”.


 


Zoals men in de Verenigde Staten een duidelijke keuze maakt voor Clinton of voor Trump, afhankelijk van welk verkiezingsprogramma iemand aanspreekt, zo wordt van ons, gelovigen, ook eens een duidelijke keuze gevraagd. Kies je in je leven voor Jezus Christus, de Zoon van God, of niet ? Het is een keuze voor Eeuwig Leven, op Zijn Woord: “Wie in Mij gelooft, zal leven”. En nee, kiezen voor Jezus Christus en voor wat Hij van ons vraagt en verwacht zal niet altijd gemakkelijk zijn. Net zoals in dat evangelie zullen wij het misschien ook wel eens moeilijk hebben met Zijn Woorden en kan Zijn taal ons tegen de borst stuiten. Maar net als Petrus mogen we uitspreken dat niemand, maar dan ook niemand ons kan geven wat Jezus Christus ons te bieden heeft: vriendschap met God, vergeving van zonden en Eeuwig Leven.   Laat ons leven een duidelijke keuze voor Hem zijn.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER “MARIA TENHEMELOPNEMING”: https://www.youtube.com/watch?v=aytMRmev7e4


 


NIEUWSBLAD – PASTOOR VERWELKOMT POKEMONJAGERS IN DE KERK: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160809_02418517