Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304318 .

Woord van de Pastoor

Maria Tenhemelopneming

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=aytMRmev7e4


 


Elk jaar op 15 augustus vieren we het grootste Mariafeest. We vieren het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Wat vieren we dan ? Wel, zoals aan elk leven, kwam er ook aan het leven van Maria, de Moeder van Jezus, een einde. Over het levenseinde van Maria zeggen we niet dat ze gestorven is, maar dat ze ontslapen is. Maria had heel haar leven aan God gegeven, innig met haar Zoon geleefd en geloofd. Na haar ontslapen is ze met lichaam en ziel door God in de Hemel opgenomen. Nee, over het ontslapen en de tenhemelopneming van Maria vinden we niets terug in de Heilige Schrift. Het is wel iets wat de Kerk altijd heeft geloofd, de oudst bewaarde tekst over de Tenhemelopneming dateert uit de vierde eeuw, de vroegste vieringen van de Tenhemelopneming bestonden al in de vijfde eeuw. Pas redelijk recent, ruim 65 jaar geleden, werd het als dogma afgekondigd. Op Allerheiligen 1950 heeft Paus Pius XII de Tenhemelopneming van Maria als dogma afgekondigd, als iets wat we als Rooms-Katholieken moeten geloven. De Paus verklaarde toen plechtig: “Het is een door God geopenbaarde geloofswaarheid, dat de onbevlekte, altijd maagdelijke Moeder van God Maria na voltooiing van haar aardse levensloop met lichaam en ziel is opgenomen in de hemelse heerlijkheid”.


 


Dit Hoogfeest spreekt over Maria maar het spreekt ook en vooral over onze eigen toekomst als christenen. Elke keer wanneer we de geloofsbelijdenis bidden, dan spreken we onze grote hoop uit: “Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam”. We drukken daarmee ons geloof uit dat op het einde van deze wereld, op de laatste dag, de Almacht van God, ons lichaam het leven terug zal schenken , door het krachtens de verrijzenis van Jezus, met de ziel te verenigen. Voor Maria is dat al nu al, Maria is al verheven, wij zullen eens verheven worden.


 


Waarom heeft Maria dat goddelijk privilege gekregen dat ze als schepsel is opgenomen in de Hemel ?  Waarom is Maria na de voltooiing van haar aardse levensloop opgenomen in de heerlijkheid van God ? Omwille van haar geloof en haar navolging van Jezus Christus is Maria verheerlijkt als eerste van het menselijk geslacht. Wat aan Maria al gebeurde, dat zal ook aan ons gebeuren als ook wij ingaan op wat God met ons leven wil, als wij innig verbonden leven met Jezus Christus. Zoals ik het zo mooi ergens geformuleerd vond: “Wat aan het Godsvolk als geheel beloofd is – volheid van geluk, overwinning op de dood en het delen in de heerlijkheid van de Heer – is al vervuld in de vrouw van Gods welbehagen, gezegend boven alle vrouwen, uit wier schoot Gods Zoon een lichaam aannam tot verlossing van de mensheid”.


 


Tot slot van dit woord wil ik het openingsgebed van de Eucharistieviering van Maria Tenhemelopneming bidden. Het vat mooi alles samen: “Almachtige eeuwige God, Gij hebt de Onbevlekte Maagd, de moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Wij vragen U: open onze ogen voor het geluk dat ons wacht en laat ons met Maria delen in uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen”.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER “POKEMON EN DE RIJKE JONGELING”: https://www.youtube.com/watch?v=nLi2u0yuqow


 


AFGELOPEN MAANDAG VIERDEN WE MET VELE MENSEN DE VIJFDE VERJAARDAG VAN HET HERDERSCHAP IN BEVER, GALMAARDEN EN TOLLEMBEEK.


Persinfo: http://www.persinfo.org/2016/08/02/pastoor-penne-trakteert-zijn-parochianen


Het Laatste Nieuws: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/jubilerende-pastoor-penne-trakteert-a2819815/


Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160803_02410483


Editiepajot: http://www.editiepajot.com/regios/4/articles/49961


 


OOK IN HET KATHOLIEK NIEUWSBLAD OVER POKEMON-HYPE EN EVANGELISATIE:  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/vlaamse-priester-andy-penne-grijpt-pokemon-hype-aan-voor-evangelisatie