Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304311 .

Woord van de Pastoor

Heilige Deuren

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=R_rf_a4t1Kw


 


Sinds 8 december 2015 zijn we in de Rooms-Katholieke Kerk in een Heilig Jaar, het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Het Heilig jaar duurt tot 20 november 2016. Paus Franciscus heeft een Heilig Jaar uitgeroepen met zijn wens "dat het Heilig Jaar een levende ervaring zal zijn van de nabijheid van de Vader, wiens tederheid bijna tastbaar is, zodat het geloof van iedere gelovige gesterkt mag worden en het getuigenis ervan zo steeds effectiever mag zijn".


 


Een bijzonder teken in een Heilig Jaar in de Rooms-Katholieke Kerk zijn de Heilige Deuren die worden geopend. In de vier grote basilieken van Rome zijn de Heilige Deuren geopend. In ieder bisdom zijn er ook een of meerdere kerken waar Heilige Deuren geopend zijn. In de afgelopen tijd vroegen verschillende mensen mij wat de betekenis van die Heilige Deuren was.  Sommigen wisten van vorige Heilige Jaren dat het iets met aflaat te maken had en dat men bepaalde dingen moest doen maar wat was dat ?


 


Die Heilige Deuren zijn er natuurlijk niet gewoon als een soort symbool dat er in die kerk bijzondere aandacht is voor de viering van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Die Heilige Deuren verwijzen naar Jezus die van Zichzelf zegt dat Hij de Deur bij uitstek is. In het Johannesevangelie 10, 7 en 9 zegt Jezus: "Ik ben de Deur voor de schapen. Ik ben de Deur: als iemand door Mij binnen komt zal hij gered worden: hij zal in- en uitgaan en weidegrond vinden". Het binnengaan door die Heilige Deur is eigenlijk binnengaan bij Jezus die ons Zijn grote Barmhartigheid wil tonen. Je trekt weg uit alles wat je van Hem vervreemdt en je gaat bij Hem binnen met heel je leven.


 


Die Heilige Deuren zijn bijzondere plekken waar men, als men ze bezoekt, een aflaat kan verdienen. Misschien toch nog even uitleggen wat een aflaat is: Een aflaat is geen vergeving van zonden maar een vergeving van tijdelijke straffen die na de biecht zijn overgebleven. In de biecht worden de zonden vergeven maar er blijven nog uitboetingsstraffen over die je in dit leven door werken van barmhartigheid en boete, door lijden geduldig te dragen, door offers te brengen etc. kunt uitboeten. Zijn bij je dood nog niet alle straffen uitgeboet, dan gaat die loutering verder in het vagevuur. Een volle aflaat scheldt alle tijdelijke straffen kwijt. Je kunt een aflaat ook toepassen op de zielen in het vagevuur. De Kerk kan aflaten verlenen vanuit de overvloed aan verdiensten van Christus en de heiligen. Vanuit die schat die zij mag beheren, verleent zij aflaten.  De Paus noemt het " een werkelijke ervaring van de barmhartigheid van God, die ieder persoon tegemoet komt in het Gelaat van de Vader die ontvangt en vergeeft, de begane zonden volledig vergeet".


 


Natuurlijk krijg je dat niet door zomaar eens gezellig naar een van die kerken te rijden en even door de deur te wandelen. Paus Franciscus schrijft in zijn brief dat er een aantal dingen moeten gedaan worden om die aflaat te verdienen: je moet biechten, de Mis bijwonen en ter Communie gaan, de geloofsbelijdenis bidden en bidden voor de intenties van de Paus, door de deur gaan en ondertussen Gods Barmhartigheid overwegen. Letterlijk schrijft Paus Franciscus: "Het is belangrijk dat dit moment in de eerste plaats wordt verbonden met het Sacrament van Verzoening en met de viering van de Heilige Eucharistie, met een overweging over barmhartigheid. Het zal nodig zijn dat deze vieringen de geloofsbelijdenis bevatten en een gebed voor mij en de intenties die ik in mijn hart draag voor het welzijn van de Kerk en de gehele wereld".


 


Onze bisschoppen hebben het zo geregeld dat er binnen een redelijke afstand een Heilige Deur te bereiken is, een plaats waar men Gods Barmhartige Liefde kan binnengaan. Hopelijk nemen de gelovigen dat bijzondere aanbod van Gods Barmhartigheid aan en geven ze ook die ontvangen barmhartigheid steeds meer door aan anderen door het beoefenen van de werken van barmhartigheid.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


TERUGBLIK OP DE ZIEKENDAG IN GALMAARDEN: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/ziekenzorg-organiseert-ziekendag-a2795070/ en http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/49785