Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304192 .

Woord van de Pastoor

Gelovige getuigenis van Gaston Berghmans

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=-w1HaePxnXk


 


Onlangs overleed de Vlaamse acteur en komiek Gaston Berghmans. Hele generaties zijn opgegroeid met het duo Gaston en Leo. Veel mensen hebben genoten van zijn humor, veel mensen heeft hij aan het lachen gebracht en heeft hij vreugde gebracht. Niet iedereen is geroepen om komiek te zijn maar blij zijn hoort wel bij ons als christenen. Een christen die met een citroengezicht rondloopt is eigenlijk een tegengetuigenis. In de brieven van Paulus staat de mooie zin: “Wees altijd verheugd” (1 Tess. 5,16) We moeten onze blijheid altijd bewaren. Sommigen zullen misschien tegenwerpen dat het leven niet altijd om te lachen is en dat is inderdaad waar. Ja, ook christenen kunnen erge dingen meemaken, dingen waarbij het lachen en blij zijn wel heel moeilijk wordt maar door zijn Lijden, sterven en verrijzen heeft Jezus de zonde en de dood het laatste woord ontnomen. Dat mag ons altijd een diepe vreugde en een grote blijheid schenken.


 


Enkele jaren geleden heeft Gaston Berghmans in een interview een mooi getuigenis gegeven als gelovige, als blije christen. Zie: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160522_02301718


Men stelde hem de vraag of hij dacht dat er na dit leven nog iets komt. Onmiddellijk antwoordde hij ja. Met een glimlach zei hij dat hij daarvan overtuigd was. Hij benadrukte: “Er moet iets zijn.” En hij legde echt de nadruk op dat woordje “moet”, het kon voor hem niet anders. De interviewer stelde hem de vraag of dat voor hem de plaats was waar hij Leo en zijn moeder terug tegen zou komen. Ook daarop gaf hij het getuigenis dat hij dat hoopte. Dat deed me denken aan de mooie zin uit de Romeinenbrief: “De hoop wordt niet teleurgesteld”. Christen zijn is niet alleen een manier van leven, christen zijn is een relatie met Jezus Christus hebben en dat geeft ons het Eeuwige Leven. Dat mooie getuigenis van Gaston Berghmans deed me ook denken aan de akte van hoop die we eens allemaal hebben geleerd: “Ik hoop met een vast betrouwen van U te bekomen, door de verdiensten van Jezus Christus, het Eeuwig Geluk en de genaden om het te verdienen”.


 


Het geloof in het Eeuwige Leven is onlosmakelijk met ons christelijk geloof verbonden. In dat interview getuigde Gaston Berghmans ook onmiddellijk na het beantwoorden van de vraag over zijn geloof in het Leven na dit leven dat hij een gelovig mens is. Naast het getuigenis van zijn gelovig zijn, sprak hij ook over iets anders wat met gelovig zijn onlosmakelijk samenhangt. Hij zei: “Ik ben gelovig. Ik bid. Het is te zeggen: bidden is bij mij spreken tegen Iemand. Spreken. Zeggen wat mij niet gaat, of het niet beter kan of wat ge er mee moet doen, raad vragen”.  


 


Zo dikwijls zien we mensen en hoe ze zich gedragen en dan kan men zich soms afvragen waarom bepaalde mensen zich in de positieve of negatieve zin gedragen. Dikwijls is er een reden. Gaston Berghmans hebben we gekend als blije mens. Misschien hebben we het ons bij hem ook afgevraagd, hoe men dat kan om altijd blij te zijn. De getuigenis dat hij zelf gaf, geeft ons ingrediënten om zelf een blije mens te zijn: we staan er niet alleen voor, we mogen biddend verbonden zijn met onze Heer. Hoe donker ons leven ook kan zijn, zonde en dood hebben nooit het laatste woord maar het Eeuwige Leven, dat is onze hoop die niet zal worden teleurgesteld.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER DE HEILIGE ANTONIUS: https://www.youtube.com/watch?v=GhjAnEiLd4I


 


PASTOOR PENNE DEELT GELOOF VIA YOUTUBE: http://www.persinfo.org/2016/05/30/pastoor-andy-penne-deelt-geloof-youtube


 


TERUGBLIK AVONDMIS KAPEL POREEL: http://www.editiepajot.be/regios/4/articles/49061


 


TERUGBLIK OP SACRAMENTSPROCESSIE 2016: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/49112