Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398618 .

Woord van de Pastoor

Gelijkwaardig

Bij huisbezoeken begonnen deze week heel wat mensen te spreken over de gebeurtenissen in Keulen en andere plaatsen in Duitsland, hoe in de oudejaarsnacht tientallen vrouwen aangerand, mishandeld, verkracht en beroofd werden. Parochianen vertelden mij er over met een gevoel van vrees. Het houdt mensen wel bezig. Onze Belgische staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken kondigde als gevolg hiervan aan dat hij aan alle asielzoekers cursussen wil laten geven over hoe ze met vrouwen moeten omgaan. In niet mis te verstane woorden drukte de staatsecretaris zich uit. De cursussen moeten er vooral voor zorgen dat asielzoekers respect voor vrouwen wordt bijgebracht. "Het gaat om het feit dat het normaal is dat mannen en vrouwen absoluut gelijk zijn, dat vrouwen gaan werken, dat ze mogen stemmen, dus dat een vrouw iemand is die met respect behandeld wordt en geen slet of hoer is. Die debatten hebben wij 50, 60 jaar geleden gevoerd en gaan we niet nog eens voeren, daar wordt geen millimeter aan toegegeven." Zie: http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/2577354/2016/01/07/Francken-wil-asielzoekers-opvoeden-Een-vrouw-wordt-hier-met-respect-behandeld.dhtml


 


Als christenen spreken we dat – met die gebeurtenissen in het achterhoofd -  ook graag en opnieuw nog eens duidelijk uit. Wij geloven ten diepste dat God aan elke mens het leven heeft gegeven, een leven dat evenveel waarde heeft voor een man en voor een vrouw. Al in het eerste hoofdstuk van de Bijbel kunnen we lezen dat God zegt: “Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend”. (Genesis 1,26) Elke mens, man en vrouw, draagt Gods Beeld in zich. Dat wordt nog even duidelijk gemaakt in de volgende Bijbelzin: “En God schiep de mens als Zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.”(Genesis 1,27) Man en vrouw zijn niet gelijk, elk ziet dat er duidelijke verschillen aan zitten. Maar man en vrouw zijn wel gelijkwaardig, beiden zijn naar Gods Beeld geschapen. Mooi vind ik dat ook verwoord in de Galatenbrief 3,26-28: “Want u bent allemaal kinderen van God door het geloof, in Christus Jezus. Want allemaal bent u in Christus gedoopt, met Christus bekleed. Er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, het is niet man en vrouw: u bent allemaal één in Christus Jezus.”


 


Regelmatig moet je soms ook nog eens bij christenen de opvatting horen dat in onze Kerkgemeenschap men aan de vrouw een minderwaardige plaats zou geven. Er zijn mensen die dan zeggen: “Je zegt wel dat man en vrouw gelijkwaardig zijn maar de vrouw mag toch geen priester worden”. Dat heeft niets te maken met het feit dat een vrouw minderwaardig zou zijn maar met theologische feiten waar hele boeken over geschreven zijn. Ik geef toe dat leidinggevende functies en ereplaatsen in parochies lang, zeer lang zijn ingenomen door mannen. Toen ik hier in Galmaarden, Tollembeek en Bever kwam, viel mij bijvoorbeeld op dat de kerkraden nog echte mannenbolwerken waren. We hebben er ons sterk voor gemaakt dat elke vacature die er kwam werd ingevuld door een vrouw. Twee derde van onze vrijwilligers zijn vrouwen en van onze kerkgangers is dat ook zoiets. We moeten signalen durven geven. Ja, voor ons christenen mag er geen twijfel over bestaan dat man en vrouw gelijkwaardig zijn, allen zijn geschapen naar Gods Beeld en gelijkenis en daar moeten wij ons sterk voor maken.  Ja, we waarderen heel erg de inzet van de vele vrouwen en mannen van onze Kerkgemeenschap.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


VORMELINGEN UIT TOLLEMBEEK GINGEN STERZINGEN: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/kinderen-zingen-553-euro-bij-elkaar-voor-goed-doel-a2574707/