Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304191 .

Woord van de Pastoor

Lazarus

DIT WOORD IN EEN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=oW2gJASocAs


 


Het grote wereldnieuws deze week was zeker de dood van David Bowie. Al van in mijn kinderjaren kende ik zijn muziek. Ik zag deze dagen ook zijn laatste clip die hij drie dagen voor zijn dood nog lanceerde, die nu een voorafspiegeling van zijn dood lijkt te zijn. Je ziet in die clip hoe een getormenteerde Bowie in een ziekenhuisbed ligt met een verband rond zijn hoofd. Het lied draagt de titel “Lazarus”. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=y-JqH1M4Ya8 Toen ik het er deze week zo met parochianen over had, kreeg ik verschillende keren de opmerking: “Die Lazarus was toch een man uit de Bijbel ?” Ja, dat was hij zeker. Er zijn twee Lazarussen in het evangelie: een fictieve figuur in Lucas 16 en Jezus’ vriend in Johannes 11. Bij die tweede wil ik graag even stilstaan.


 


Wie was Lazarus ? Hij was, samen met zijn zussen Maria en Marta, bevriend met Jezus en woonde in Betanië, zo’n 3 km van Jeruzalem. Op een bepaald moment is Lazarus ernstig ziek en de zussen van Lazarus laten Jezus roepen. Het hele verhaal kunt u uitgebreid lezen in het elfde hoofdstuk van het Johannesevangelie. Door de moeilijke omstandigheden laat Jezus’ komst een tijd op zich wachten. Wanneer Jezus in Betanië aankomt, ligt Lazarus al vier dagen in het graf. Zowel Marta als Maria zullen tegen Jezus zeggen: “Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn”. Het evangelie vertelt ons dat Jezus daar begon te wenen, zodanig dat de Joden zelfs zeggen: “Zie eens hoe Hij van hem hield”. Jezus zal daarop een van zijn grootste wondertekenen doen. Het lichaam van de dode Lazarus was in een rotsgraf gelegd met een steen er voor. Jezus beveelt het graf te openen. Marta waarschuwt Jezus dan: “Hij riekt al, want het is reeds de vierde dag”. Ze namen de steen weg. Jezus begon daar te bidden en roept dan luid: “Lazarus, kom naar buiten !”. Het evangelie zegt ons dan: “De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels gebonden en met een zweetdoek om het gezicht”. Tussen haakjes: velen van ons kennen de uitdrukking: “Iemand is lazarus” en dan doelt men meestal op iemand die dronken wankelend verder strompelt. Wel die uitdrukking komt wellicht uit dit stukje evangelie: zoals de uit de dood opgewekte Lazarus uit zijn graf kwam.  Jezus heeft toen bevolen: “Maakt hem los en laat hem gaan”. Precies dat teken heeft veel Joden in Jezus doen geloven, het was een duidelijk teken dat Jezus de Messias is, de Zoon van God.


 


Ik hoop dat heel wat mensen die in deze dagen het lied “Lazarus” van David Bowie horen ook eens de moeite doen om het verhaal in de Bijbel te gaan lezen. Dat verhaal van Lazarus heeft ons als christenen heel wat te zeggen. In dat verhaal rond de opwekking van de dode Lazarus doet Jezus enkele uitspraken waar wij vandaag nog altijd kunnen uit leven. Als ze Jezus komen zeggen dat Lazarus ziek is, antwoordt Hij: “Deze ziekte voert niet tot de dood”. David Bowie vocht al een tijd met zijn ziekte, hij begint zijn lied met: “Kijk omhoog, ik ben nu in de hemel”. Voor een christen heeft ziekte en dood niet het laatste woord. In dat verhaal van Lazarus doet Jezus ook de grote belofte: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit ?”. Elk van ons moet er eens een antwoord op geven. Geloven in Jezus is niet iets vrijblijvend dus, maar een zaak van leven en dood. Je kunt soms van je leven een puinhoop maken, als een ongenaakbare koning leven en al je echte rijkdommen verkwanselen, foute stappen zetten. Soms kunnen je dagen ellendig en donker lijken, zoals David Bowie daar in de clip ligt op een bed, tastend, zoekend.  Maar als je in Jezus durft geloven en met Hem een levende relatie aangaan, zal Hij je echt vrij maken en echt leven schenken, over alle grenzen heen. David Bowie eindigt zijn lied met de zin: “Ik zal vrij zijn, net als een vogel. Ja, ik zal vrij zijn. Is dat niet gewoon wie ik ben ?”. Dat geloof in Jezus wens ik je van harte toe.


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


HET WOORD OVER “GELIJKWAARDIG” IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=XK1H7tyQctI