Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304308 .

Woord van de Pastoor

Gedachten bij het 500ste Mariabeeld

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=8rwQ0yeRo8Q


 


Anderhalf jaar geleden bood ik aan onze parochianen van Galmaarden, Tollembeek en Bever de mogelijkheid aan om een gietstenen Mariabeeld aan te schaffen om aan de huisgevel te hangen. Ik vond het een mooie gedachte om zo aan te sluiten bij een oude Vlaamse traditie om religieuze tekens aan de huizen te bevestigen, een traditie die nog flink te zien is in onze dorpen aan de vele kruisen en kleine kapelletjes aan zovele gevels. Ik hoopte een vijftigtal nieuwe “gevelMaria’s” kwijt te kunnen in onze drie parochies. De verwachtingen werden ver overtroffen. Al veel mensen schaften zo een Mariabeeld aan, niet alleen in onze eigen dorpen maar in alle dorpen in de buurt en ook veel verder zijn ze ondertussen te zien. Vorige zondag bracht ik het vijfhonderdste Mariabeeld naar een jong gezin in Tollembeek: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/maria-waakt-over-galmaarden-a2589032/


 


Als ik zo aan de mensen vraag waarom ze een Mariabeeld aanschaffen om aan hun huisgevel te hangen, dan zijn er twee gedachten die elke keer terug worden vermeld.


 


Een eerste gedachte is het vertrouwen op de voorspraak van Moeder Maria. We hebben hier op aarde een moeder maar we hebben ook een Moeder in de Hemel, dicht bij haar Goddelijke Zoon, een voorspreekster. In het negentiende hoofdstuk van het Johannesevangelie kunnen we lezen over het sterven van Jezus. We lezen daar dat Jezus op het Kruis Zijn Moeder aan al Zijn leerlingen van alle tijden heeft gegeven toen Hij tot de apostel Johannes zei: “Ziedaar uw moeder”. Jezus heeft op het Kruis ook tot Maria gezegd: “Ziedaar uw zoon” en daarmee heeft Hij aan Maria de moederlijke zorg gegeven voor al Zijn leerlingen van alle tijden. De zin die op dat gebeuren volgt en waar we misschien geen aandacht aan geven is: “Toen, van dat uur af, nam de leerling haar bij zich in huis op”. (Johannes 19,27) Door de eeuwen heen hebben veel christenen heel sterk ervaren dat Moeder Maria helpend en zorgend bij hen was. Ook vandaag ervaren veel mensen dat Moeder Maria in de Hemel bij haar Zoon ten beste spreekt voor het lief en leed van hen. Maria is geen godin, we aanbidden Maria niet maar we vragen aan Maria voor ons te bidden bij haar Zoon. Als mensen vandaag zo een Mariabeeld aan de gevel hangen is het een teken van vertrouwen in de voorspraak van Maria bij Jezus.


 


Een tweede gedachte die ik bij mensen beluister is dat men naar de buitenwereld wil getuigen van het geloof in Jezus Christus en van het vertrouwen in de voorspraak van Maria bij Hem. Het is een getuigenis dat men christen is, een getuigenis van Wie de Bron van het bestaan is: Jezus Christus, geboren uit de Maagd Maria. Iemand vertelde mij dat hij bijzonder getroffen was door het verhaal dat op sommige plaatsen in de wereld op de huizen van de christenen symbolen werden getekend als een publieke verwijzing dat daar christenen woonden. Die man schafte een beeld aan om aan zijn huisgevel te hangen als een teken: ze mogen aan mijn huis zien dat ik een christen ben. Ook in deze tijd moeten we niet verlegen zijn om te getuigen van wie we als christenen zijn, een mooi Mariabeeld aan onze gevel mag daar een getuigenis van zijn. In deze tijd waarin sommigen de godsdienst achter de voordeur willen houden is het eenvoudige getuigenis van een beeld aan de gevel van Moeder Maria met het Kind Jezus een prachtig signaal van veel mensen in Galmaarden, Tollembeek, Bever en zovele andere plaatsen. Vijfhonderd zijn er vanuit onze dorpen al verspreid, we blijven verder gaan op de ingeslagen weg.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE WOORD VORIGE WEEK OVER LAZARUS: https://www.youtube.com/watch?v=oW2gJASocAs


 


ANDERE ARTIKELEN OVER HET 500STE MARIABEELD:


Editiepajot: http://www.editiepajot.com/regios/6/articles/47038


Persinfo: http://www.persinfo.org/2016/01/19/500ste-mariabeeld-kreeg-een-plaats-tollembeek


Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/cnt/blide_02077072


 


TERUGBLIK OP MIJN VERJAARDAG: Zie: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/pastoor-viert-verjaardag-met-parochianen-a2591319/  en 


http://www.editiepajot.com/regios/6/articles/47023