Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

Pauwelviering en het verhaal over de bekering van Paulus

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=9xXX3gDcX50&feature=youtu.be


 


Ieder jaar hebben we hier in Galmaarden de Pauwelviering. Op Wikipedia wordt het kort en krachtig uitgelegd. Het gaat om “een legende uit 1382. Na de plundering van Geraardsbergen bleven de doden in groten getale op de velden liggen, zodat vele ziekten onder mens en dier ontstonden. Er woedde een vreselijke pest. Op het feest van Paulus' Bekering (25 januari) verscheen te midden van alle onheil een witte ruiter, die roggebroodjes uitdeelde. De mensen aten ervan en de pest verdween. De onbekende witte ruiter, aan wie men de redding te danken had, was de heilige Paulus.”


 


Elk jaar mag ik bij die Pauwelviering stilstaan bij het verhaal van de bekering van de Apostel Paulus zoals we dat kunnen lezen in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 22, 3-16. Dat verhaal roept vandaag de dag bepaalde vergelijkingen op. Saulus was een jonge man, een overtuigde jood, een fanatiekeling. Hij zal een twintiger geweest zijn als hij een bedreiging merkt, er ontstaat een sekte, de christenen. Ze verkondigen dat een gekruisigde timmerman de Messias van Israel was. Dat ging natuurlijk helemaal in tegen het joodse geloof. Als een echte fanatiekeling gaat hij die christenen vervolgen, in zijn ogen waren ze een groep afvallige en ontrouwe joden. Die Saulus was geen lieverdje. Als we hem in de Bijbel het eerst ontmoeten staat hij er goedkeurend bij wanneer ze de diaken Stefanus dood stenigen. Nu was hij er blijkbaar achtergekomen dat er in Damascus ook een groep christenen was. De fanatieke twintiger gaat er op af, gewapend en gevaarlijk, het zwaard in de hand wellicht. Hij had van zijn meerderen brieven gekregen met toestemming om – zoals dat op andere plaatsen ook al was gebeurd – bij die christenen in hun huizen binnen te dringen, hen gevangen te nemen en hen geketend naar de gevangenis te brengen. En dan op die weg naar Damascus gebeurt er iets wat het leven van Saulus en de hele wereld zal veranderen: een fel licht uit de Hemel, Saulus wordt op de grond gegooid, met blindheid geslagen, een Stem die zegt: “Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij ?”; “Wie zijt gij, Heer ?”; “Ik ben Jezus van Nazaret die gij vervolgt”; “Wat moet ik doen, Heer ?”; “Sta op en vervolg uw reis naar Damascus, daar zal men u alles zeggen wat gij te doen hebt”.  Dat doet hij. Zijn leven is sindsdien veranderd. Hij wordt gedoopt. Hij krijgt een nieuwe naam, Paulus. Die ontmoeting met de gekruisigde en verrezen Jezus veranderde zijn leven. Hij die zo de christenen vervolgde, ging uiteindelijk het christelijk geloof zelf verkondigen in de hele toen bekende wereld. Tot het hem uiteindelijk zelf letterlijk de kop zou kosten en Paulus in Rome onthoofd zal worden.


 


Wat Saulus daar meemaakt, dat kan met elk van ons gebeuren. Elk van ons vult zijn leven in op een weg die men denkt te moeten gaan of op een manier waarop anderen het ook goed vinden of zoals anderen het ook doen. Saulus die dacht dat ook. En op een gewone dag gooit God hem op de grond en vraagt Saulus of hij wel weet waar hij mee bezig is. Dit verhaal vraagt aan u en aan mij of God over mijn leven content is. Is mijn leven het leven zoals God mij bedoeld heeft of ben ik bezig met een hele hoop verwachtingen van anderen in te vullen ? Leef ik of word ik geleefd ? God zal ons op het einde van ons leven vragen wat we van ons leven hebben gemaakt en wat we gedaan hebben met de dingen die Hij in ons leven heeft neergelegd. Wat Hij zeker niet wil is dat we een kopie van een ander zijn of dat we geen enkel risico met onze talenten hebben durven nemen. Soms geeft God, net als bij Paulus, in een mensenleven vandaag ook wel eens duwtjes opdat we zouden zien wat onze echte weg is en dat we het soms anders moeten gaan doen dan we tot nu toe hebben gedaan. Hoe kijkt God naar mijn leven ? Het verhaal over die bekering van Paulus blijft een verhaal om regelmatig bij stil te staan. Durf het leven en het plan te zien dat de Gekruisigde en Verrezen Heer met je heeft.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE WOORD VORIGE WEEK OVER HET 500STE MARIABEELD: https://www.youtube.com/watch?v=8rwQ0yeRo8Q


 


DE PAUWEL KWAM VRAGEN OM BROODJES TE WIJDEN: http://editiepajot.com/regios/6/articles/47130