Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304192 .

Woord van de Pastoor

Jozef

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=rSEcwP_caNU


 


De maand maart is toegewijd aan de Heilige Jozef. In onze kapel van Galmaarden, in de kerken van Bever en Tollembeek heeft het beeld van de heilige Jozef een ereplaats. Wie was die heilige Jozef en wat kunnen we met zijn verhaal ?


Eigenlijk weten we heel weinig over Jozef. Hij komt maar op enkele plaatsen in het evangelie van Matteüs en Lucas voor. Uit die passages weten we dat hij de man van Moeder Maria was, de voedstervader van Jezus Christus. We vernemen er verder dat hij een afstammeling van David was, dat hij van beroep timmerman was en in Nazareth woonde. Het evangelie beschrijft hem als rechtvaardig of rechtschapen, als iemand die trouw was in zijn verplichtingen jegens God en de mensen.


 


Ik wil in dit woordje even stilstaan bij dat stukje evangelie waar we voor het eerst iets lezen over de heilige Jozef, het eerste hoofdstuk van Matteüs, verzen 18 tot 24. Die passage geeft ons mooi weer waarom het goed is om in deze maand maart naar de Heilige Jozef te kijken. Matteüs vertelt ons daar dat Jozef verloofd was met Maria. Ze wonen nog niet samen. En dan merkt hij dat ze zwanger is en Jozef weet: ik kan onmogelijk de vader van dat kind zijn. Er staat daar dan een aparte zin: “Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden.” Die zin staat er niet zomaar. Als Jozef publiekelijk verklaarde dat zijn verloofde niet van hem zwanger was, dan zou ze gestenigd worden. Zoveel houdt hij van haar dat hij het wil laten lijken alsof hij niet met haar wil trouwen, ook al heeft hij haar zwanger gemaakt, zo kan hij het leven van Maria redden. De schande van het dorp zou dan wel op hem neerkomen als de man die zijn zwangere verloofde in de steek liet maar dat nam hij er dan maar bij. Dan, terwijl Jozef dat aan het overwegen is,  krijgen we daar de tussenkomst van de Hemel die in een droom langs een engel tekst en uitleg geeft: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.” En Jozef blijft trouw.


 


Het verhaal van Jozef kan soms ook ons verhaal zijn. We hebben soms onze plannen en onze dromen. Ons leven lijkt helemaal op rolletjes te lopen, op de manier waarop wij het hadden uitgetekend en verwacht en ineens wordt alles anders. In elke levensfase kan dat. Als jongere heeft men bepaalde dromen over hoe men het leven wil inkleuren en ineens wordt het helemaal anders. Men trouwt en men droomt van een gelukkig gezin maar ineens steken er donkere wolken op en blijft er van de oorspronkelijke dromen niets meer over. Men wordt ouder en men stelt zich zijn oude dag op een bepaalde manier voor maar het verloopt allemaal zo anders. Loop dan niet weg en denk zeker niet dat God je in de steek heeft gelaten. Toen de dromen van Jozef stukgeslagen leken, liet de Hemel duidelijk verstaan dat God met hem bezig was. Blijf trouw en vertrouw, ook in de levensperioden dat alles anders loopt. Hoe klonk de spreuk ook al weer: God heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden aankomst. Ook in de stormen van ons leven zegt Gods Engel: Wees niet bevreesd, kijk naar Jozef. De trouw van Jozef mag voor elk van ons een voorbeeld zijn, ook in de moeilijke momenten.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER DE ZONDAG: https://www.youtube.com/watch?v=qSZxzJh1O2Q


 


HET NIEUWSBLAD OVER HET VLOGGEN VAN GALMAARDEN: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160215_02129766


 


EDITIEPAJOT OVER HET VLOGGEN: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/47467


 


TERUGBLIK OP DE VALENTIJNSVIERING IN TOLLEMBEEK: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/valentijnsviering-in-de-kerk-a2618062/


 En http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/47462