Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304312 .

Woord van de Pastoor

Paashaas, paasklok, paasei

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=B0wfeu5RmrU


 


Vorig jaar met Pasen was ik uitgenodigd op een familiefeest. Op een bepaald moment mochten de kleinkinderen in de tuin paaseieren gaan zoeken. De hele tuin lag zowat vol met chocolade eieren. En wie had al die eieren daar gelegd ? Al de kinderen waren er van overtuigd dat de paashaas die eieren daar had gelegd.  Toen ontstond er toch enige verwarring. Want oma vertelde dat in haar tuin de Paasklokken de eieren hadden gestrooid. De oudere kleinkinderen konden het zeker geloven dat er in de tuin geen haas durfde komen want opa is jager en hazen en jagers zijn meestal geen beste vrienden. Bovendien vertelde opa dat hij geen enkele haas kende die eieren legt. Voor de kinderen maakte het niet uit wie die eieren had gebracht, een haas of een klok. Belangrijkste was dat de eieren er waren.


 


Welk verhaal kunnen wij nu het beste aan onze kinderen vertellen: de paashaas of de paasklok ? Het verhaal over de paashaas is er een van heidense oorsprong, op internet kun je er hele verhalen over vinden. Het verhaal over de paasklok is gemakkelijker. In onze katholieke streken kon ieder kind het verhaal over de Paasklokken begrijpen. Dat gebruik heeft zijn kerkelijke oorsprong. ‘s Avonds op Witte Donderdag, tijdens het Gloria/de lofzang "Eer aan God", luiden de klokken en zwijgen dan tot het Gloria van de Paaswake. Van donderdagavond tot zaterdagnacht worden er geen klokken geluid en wordt ook het slaan van het uur stilgelegd. Dat werd aan de kinderen uitgelegd als: de klokken zijn weg, ze zijn paaseieren halen naar Rome. Ik vroeg me als kind altijd af hoe die klokken zoveel eieren konden meenemen maar belangrijker was dat de chocolade eieren er waren !


 


Er wordt ook wel eens gevraagd naar de betekenis van de eieren. Een ei is overal het symbool van het nieuwe leven en van de wedergeboorte. Met Pasen vieren we als christenen de verrijzenis van Jezus Christus uit de dood. Hij opende de deur van het Paradijs en ontnam zonde en dood het laatste woord. Wat Jezus heeft gedaan in Zijn dood en Verrijzenis, geeft aan hen die in Hem geloven altijd een nieuw begin en een nieuw leven en daar mogen die Paaseieren een teken van zijn.


Het verhaal van de paasklokken en de eieren mag ons ook eens laten stilstaan bij de betekenis van onze kerkklokken. Voor mij heeft het luiden van de klokken altijd iets te maken met de Verrezen Heer. Met het luiden van de klokken roept de Verrezen Heer de gelovigen om samen te komen om te bidden of om Hem te ontmoeten in de Eucharistie. Ook bij de andere sacramenten wordt er geluid. Het luiden bij een doop laat de gelovigen weten dat de familie van de Verrezen Heer uitgebreid is, de bruiloftsklokken spreken over de vreugde omdat de Verrezen Heer Zijn blijvende Nabijheid heeft toegezegd aan twee mensen die van elkaar houden. De doodsklokken spreken over het sterven van een geliefde maar ook over ons geloof dat die overledene thuis mag komen bij de Verrezen Heer.Elke uurslag mag ons in herinnering brengen dat de Verrezen Heer met ons gaat door de tijd. Klokken zijn belangrijk voor gelovigen. Klokken spreken over het geloof van mensen in de Verrezen Heer. Misschien mogen we zo de ergernis begrijpen van sommigen om het luiden van klokken.  Mag de stem van de Verrezen Heer klinken ?

Pasen is het grootste feest van ons geloof. Jezus Christus, voor ons aan het Kruis gestorven, is verrezen. De dood heeft nooit meer het laatste woord. De zonde heeft nooit meer het laatste woord. Er is voor allen die dat geloven: leven, Eeuwig Leven. Dat geloof wens ik allen toe, met de vrolijke klanken van Paasklokken en de lekkere smaak van paaseieren.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER DE GOEDE MOORDENAAR: https://www.youtube.com/watch?v=Xqg6FPxOXHc