Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304319 .

Woord van de Pastoor

Paaskaars

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=HBnDf9IORRc


 


Al enkele weken ligt in elk van onze sacristieën de nieuwe paaskaars klaar. We gaan weer Pasen vieren, Jezus is voor ons persoonlijk aan het kruis gestorven en op de derde dag verrezen. Sindsdien hebben dood en zonde niet meer het laatste woord; wie in de Gekruisigde en Verrezen Heer gelooft zal niet verdwijnen in de duisternis maar thuiskomen in het Eeuwige Licht van God. Het symbool bij uitstek daarvan is de Paaskaars.


 


In de donkere paasnacht, bij de paaswake, zal de priester vuur zegenen en dan zal hij aan dat gezegende vuur de paaskaars ontsteken. De paaskaars symboliseert het Licht van Christus die het kwaad en het duister heeft overwonnen. De priester ontsteekt de Paaskaars met de woorden: “Het licht van Christus’ glorievolle verrijzenis moge uit ons hart en onze geest de duisternis verdrijven”. Met die pasontstoken Paaskaars zal dan de diaken of de priester het donkere kerkgebouw binnengaan en drie keer “Licht van Christus” zingen. De aanwezige gelovigen ontsteken dan hun kaars met het vuur van de paaskaars als een teken van het Licht van de Verrezen Christus dat ze in hun leven willen laten schijnen. In de Paaswake zullen ze ook met het licht van de Paaskaars in de hand hun doopbeloften vernieuwen als duidelijk teken van hun vernieuwde keuze voor de Verrezen Christus.


 


Op een paaskaars staan altijd dezelfde symbolen. Het jaartal staat er natuurlijk op, zo kunnen we zien in welk jaar met die paaskaars het grootste feest van het geloof is gevierd. Er staat altijd een kruis op. Jezus heeft door Zijn Kruis de wereld verlost, het symbool voor de christenen. Er staan altijd twee letters uit het Griekse alfabet op: de eerste letter, de alfa, en de laatste letter, de omega. Dat verwijst naar een zin uit het Boek van de Openbaring: “Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde” (Openb. 22,13) Jezus staat aan het begin en aan het einde van ons leven, Hij heeft ons gewild en zal ons ook niet loslaten wanneer ons lichaam het begeeft. In het kruis worden vijf wierrookkorrels, paasnagels gestoken, die de vijf grote wonden van Jezus Christus symboliseren: de twee wonden door de handen, de twee door de voeten en de wonde van zijn zijde die met een lans werd doorstoken.


 


Voor de nieuwe Paaskaars wordt aangestoken aan het gezegende vuur bidt de priester terwijl hij de kaars aanraakt en tekent: “Christus gisteren en heden, Begin en Einde, Alfa en Omega. Hem behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en heerschappij door alle eeuwen der eeuwen. Amen.” Bij de vijf wierrookkorrels bidt de priester: “Door zijn heilige glorievolle wonden bescherme en behoede ons Christus de Heer. Amen”.


 


De hele Paastijd, van Pasen tot Pinksteren, brandt de Paaskaars in alle vieringen als een duidelijk teken van de Verrezen Heer die bij ons is. Daarna wordt de Paaskaars in de doopkapel bij de doopvont geplaatst. Bij de doopsels worden de doopkaarsen aan de Paaskaars ontstoken; de gedoopte mag in het Licht van Christus leven. Bij het Vormsel steken de vormelingen aan de Paaskaars hun vormselkaars aan als duidelijk teken dat ze kiezen voor het Licht van de Verrezen Heer. Bij een uitvaart wordt de Paaskaars ook aangestoken als een teken van geloof dat de overleden gelovige niet is verdwenen in de duisternis maar in het Licht van Christus.


 


Dit jaar staan op de Paaskaarsen in Galmaarden, Tollembeek en Bever vijf kleurige figuren, die symboliseren de vijf werelddelen. Een duidelijk symbool: Jezus Christus is gestorven en verrezen voor alle mensen. Welke kleur of welke afkomst men ook heeft, wie in Hem gelooft zal leven, Eeuwig Leven. Hij wil Zijn Paaslicht aan alle mensen aanbieden.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER DE PAASHAAS, PAASKLOK, PAASEI: https://www.youtube.com/watch?v=B0wfeu5RmrU


 


TERUGBLIK OP FAMILIEFEEST KVLV: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/kvlv-nodigt-leden-uit-voor-familiefeest-a2642122/


 


BEVER VIERT DE HEILIGE JOZEF: http://www.persinfo.org/2016/03/12/bever-viert-de-heilige-jozef-eeckhout