Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304317 .

Woord van de Pastoor

Pray for Brussels

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=aOP1DkfTxRc


 


22 maart 2016 zal een datum zijn die we in België nooit meer zullen vergeten. Niemand van ons zal nog vergeten waar hij of zij was toen het nieuws kwam over de zelfmoordaanslagen in de luchthaven van Zaventem en op de metro in Brussel. De hele dag live televisie, elke keer werd het verhaal weer verteld, meer details raakten bekend over hoe groot de omvang was van die terroristische daden. Steeds meer drong tot ons door hoe onschuldige mensen die op weg waren naar een vakantieoord of onderweg naar hun werk werden gedood. Bij huisbezoeken en bij ontmoetingen gaat het nu elke keer over die gebeurtenissen. Elk spreekt zijn afschuw uit over wat hier is gebeurd. Mensen zijn bang. Wat brengt de toekomst ? Soms hoor ik harde woorden. Anderen spreken in deze momenten toch ook uit dat het mogelijk moet zijn dat christenen en moslims en mensen van welke geloofsbelijdenis ook, vreedzaam samen leven. En daar geloof ik oprecht in. Ons getroffen zijn door deze verschrikkelijke aanslagen mag alle mensen, welke geloofsovertuiging ze ook hebben, saamhorig maken tegen elke vorm van geweld en terrorisme. Zoals Paus Franciscus het ons vraagt, moeten alle mensen van goede wil deze afschuwelijke wreedheden, die enkel dood, terreur en ontzetting teweegbrengen, eenstemmig veroordelen.


 


Wat me opvalt is dat ik op alle sociale media mensen de zin zag plaatsen: “Pray for Brussels”, “Bidt voor Brussel”. Waar moet voor gebeden worden, vroeg mij iemand. We mogen bidden voor hen die gedood zijn, voor hen die vechten voor hun leven, voor hen die geestelijk en fysiek verminkt door het leven moeten gaan, voor alle mensen die angst hebben, voor de bekering van allen die verblind zijn door een wreed fundamentalisme. Maar we moeten ook bidden voor de bekering van de harten. Voor ons eigen hart, dat we niet verhard worden. En voor hun hart, dat Gods Vrede en Gods Liefde hen mag grijpen, naar het woord dat we bij de profeet Ezechiël lezen: “Ik zal hun een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste uitstorten; Ik zal het stenen hart uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven.”(Ez. 11,19)


 


“Pray for Brussels”, “Bidt voor Brussel”. Met u wil ik het mooie gebed, toegeschreven aan de heilige Franciscus, bidden: “Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is. Laat mij vergeving brengen waar schuld is. Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is. Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. Laat mij geloof brengen waar twijfel is. Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is. Heer, maak dat ik er meer op uit ben te troosten dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, te beminnen dan bemind te worden. Want door te geven ontvangen we, door onszelf te vergeten vinden we, door te  vergeven wordt ons vergeven, door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven. Amen.”


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER DE ONGELOVIGE THOMAS: https://www.youtube.com/watch?v=aO9k_7gC3V4