Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 376088 .

Woord van de Pastoor

Purple Rain, Prince, Paars

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=Wwv7SovJkMQ&feature=youtu.be


 


Wanneer ik dit woordje schrijf, kleurt er in de hele wereld heel wat paars. Google, Snapchat, radio- en televisiezenders kleuren paars als eerbetoon aan Prince. Onverwacht overleed deze zanger die voor heel wat mensen een idool was. Bijna iedereen zal denken aan zijn lied “Purple rain”. Om die reden kleurt er heel wat paars in Minneapolis waar hij woonde maar ook daarbuiten.


 


Met dit hele paarse gebeuren in de wereld in het achterhoofd wil ik ook eens stilstaan bij de betekenis van paars in onze kerk. Naast wit, groen, zwart, roze en rood is het een van de liturgische kleuren in onze kerk. We spreken over paars, soms ook over violet of purper.


De paarse gewaden worden gedragen in de Advent, de vier weken voor Kerstmis, de tijd van voorbereiding op de komst van de Heer. De paarse gewaden worden ook gedragen in de Vastentijd, de veertig dagen voor Pasen, de tijd van bekering. Het is in de Kerk de kleur van de boete en bezinning, kleur van soberheid en inkeer. Het is de kleur van de ingetogenheid. We bereiden ons voor op Kerstmis, het feest van de Menswording, en op Pasen, het feest van de Verrijzenis. We maken het sober, we bezinnen ons, we willen kijken hoe we er voor staan om die grote feesten echt goed te kunnen vieren.


De paarse gewaden worden ook, net als de zwarte gewaden, gedragen bij de kerkelijke uitvaarten en op Allerzielen. Daar wordt het paars gezien als zwart waardoor het licht gloort. De dood heeft niet het laatste woord maar Jezus Christus die door Zijn dood en Verrijzenis de dood het laatste woord heeft ontnomen. Als christenen verdwijnen we niet in het donkere gat van de dood maar mogen we thuiskomen bij Hem die ons zegt: “Wie in Mij gelooft, zal Eeuwig leven”.


 


In de Oudheid was paars, purper, zeer kostbaar. Het werd gemaakt van twee in zee levende slakkensoorten die voor de kust van Fenicië gevonden werden. Ik las ergens dat voor het verkrijgen van 500 gram verfmassa ongeveer dertig duizend purperslakken moesten opgedoken worden. Deze leverden samen maar 4 gram zuivere kleurstof op. De geverfde stof was dan ook tien tot twintig keer zo duur als een hoeveelheid goud van hetzelfde gewicht.


Als we in de Bijbel horen spreken over paars, purper, dan gaat het ook altijd over grote kostbaarheden. In het Romeinse Rijk mochten alleen de hooggeplaatsten purperen stroken op hun toga dragen, alleen de hoogsten mochten een volledig purperen mantel dragen. Als iemand anders zich in zo een purperen mantel hulde, werd dit opgevat als een daad van openlijke rebellie. In het Lijdensverhaal van Johannes is er ook sprake over de purperen mantel die de soldaten Jezus omhangen. Jezus had gezegd dat Hij koning was. De soldaten die met hem spotten, hangen hem daarom een purperen mantel om. Aan het begin van het negentiende hoofdstuk van het Johannesevangelie kunnen we lezen: “Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten Hem die op het hoofd en wierpen Hem een purperen mantel om. Ze traden op Hem toe en zeiden: “Gegroet, koning der Joden!” En zij sloegen Hem in het gezicht. Pilatus ging weer naar buiten en zei tot hen: “Ziehier, ik breng Hem naar buiten om u te doen weten dat ik volstrekt geen schuld in Hem vind”. Jezus kwam dus naar buiten terwijl Hij nog de doornenkroon en de purperen mantel droeg. Pilatus zei tot hen: “Ziehier de mens”.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER “BLIND GETROUWD”: https://www.youtube.com/watch?v=IuIMaFu4S-M


 


TERUG UIT HET ZIEKENHUIS: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/pastoor-penne-herstelt-van-oogoperatie-a2683389/


 


WE NAMEN AFSCHEID VAN EEN HEEL VERDIENSTELIJKE PAROCHIANE IN TOLLEMBEEK: http://www.persinfo.org/2016/04/21/anna-bellemans-93-overleden