Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398632 .

Woord van de Pastoor

Bidden bij Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=ZXY8Umpr-jQ


 


Voor veel mensen van onze parochies Galmaarden, Tollembeek en Bever is de kapel van Onze-Lieve-Vrouw op de Oudenberg in Geraardsbergen een heel dierbare plek. Bij drie belangrijke dingen van die kapel wil ik graag even stilstaan.


 


Van veel van onze parochianen hoor ik dat ze hier komen bidden voor kleine en grote dingen, ze roepen de voorspraak van Maria in bij God voor zovele intenties. "Vraag en ge zult krijgen", zegt Jezus in het evangelie. Er wordt in die kapel heel wat gevraagd en ook verkregen. Wat mij elke keer in die kapel van de Oudenberg opvalt, dat zijn de vele dankbetuigingen die mensen hebben laten aanbrengen op de muren. Dat aantal blijft groeien. Een belangrijke eerste boodschap van dit Mariaoord: durf te vragen, durf te vertrouwen dat God ons geeft wat goed voor ons is en wat past in Zijn Plan maar laten we ook God danken voor wat Hij ons geeft. In de brief aan de Filippenzen 4,6 kunnen we dat zo mooi lezen: "wees niet bezorgd maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en een dankgebed te zeggen".


 


Een tweede iets wat mij opvalt zijn de vele kaarsen. Mensen komen hier een kaars aansteken. In het Johannesevangelie lezen we het verhaal van de bruiloft van Kana. De wijn raakt op, het feest dreigt te mislukken. Moeder Maria ziet de nood en ze zegt aan Jezus dat ze geen wijn meer hebben. Maria zegt in dat evangelie even verder ook tot de bedienden dat ze moeten doen wat de Heer hun zeggen zal. Uiteindelijk zal Jezus daardoor het eerste wonder kunnen doen. Als men hier komt bidden en een kaars opsteken voor onszelf of voor anderen, dan gaat het daarover: dat wij of de anderen kunnen doen wat God van ons verwacht, dat Zijn Licht in ons leven kan schijnen, dat we het Licht dat Hij ons aanreikt mogen zien, dat we mogen weten dat Jezus het Licht der wereld is en dat de zonde en de dood niet het laatste woord hebben.


 


Het derde bijzondere voor mij aan de kapel op de Oudenberg is een schilderij wat er hangt over een bijzonder verhaal. Het is een verhaal over een mirakel dat gebeurde in 1760. In die tijd trokken veel bedevaarders naar Halle om er Onze-Lieve-Vrouw te vereren. Het verhaal wil dat een groep van 63 bedevaarders op de terugweg passeerde aan de kapel in Geraardsbergen. Boven op de berg stapt de voerman af om te controleren of de wagens en paarden nog in goede staat waren om de tocht verder te zetten. Alles bleek in orde. Maar nog geen honderd meter verder springt het “mechaniek” om de achterwielen stil te leggen stuk. De paarden schrikken en galopperen met een helse vaart de Oudenberg af. In uiterste nood aanroept het gezelschap Onze-Lieve-Vrouw van Halle om hen bij te staan. En Maria verhoorde hen. Plots stonden paarden en wagen stil. Iedereen kon veilig uitstappen.. Een aantal mensen die naar hier komen voelen zich zoals die mensen van toen op die kar. Waar brengt ons leven ons naartoe, wat gaat er van ons geworden, mensen met gevoelens dat we aan het vergaan zijn. Durf langs Maria naar Jezus te gaan, velen hebben zo wonderen in hun leven mogen ervaren. In het veertiende hoofdstuk van het Matteüsevangelie kunnen we lezen over een storm waarin de boot van de leerlingen terecht komt. Zijn leerlingen zijn in paniek maar Jezus komt in de storm over het meer naar hen toe en stelt hen gerust, ze hoeven niet bang te zijn. Dat wil dat schilderij ons ook vertellen. Durf in alle moeilijke momenten van uw leven te vertrouwen op de machtige voorspraak van Moeder Maria bij haar Goddelijke Zoon  Jezus. Op het Kruis heeft Hij Zijn moeder aan ons gegeven en heeft Hij ons tot kinderen van Maria gemaakt. In die kapel op de Oudenberg is het precies dat wat velen door de eeuwen heen hebben ervaren.


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER DE NIEUWE VIJF GEBODEN VAN DE KERK: https://www.youtube.com/watch?v=hQ09lg7X97Y