Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 308743 .

Woord van de Pastoor

Gedachten bij het komende EK2016 en andere sportevenementen

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=vPXqyCjM4SY


 


In de komende weken zullen velen nogal wat tijd doorbrengen voor de televisie voor een van de grote sportevenementen. Er is het Europees Voetbalkampioenschap, er is de Tour de France, er zijn de Olympische Spelen. Wanneer onze eigen Belgische voetbalploeg en onze eigen Belgische sportmensen in actie komen, zitten zelfs mensen die weinig of niets om sport geven voor de tv. Als kerkgemeenschap moeten we de agenda goed in het oog houden wanneer er bepaalde sportevenementen zijn want anders wordt het voor sommigen wel een heel moeilijke keuze… Het winnen of verliezen van een ploeg of een sportman of –vrouw kan het humeur van velen bepalen en over het winnen of verliezen heeft elk zijn mening.


 


In de Bijbel komen die onderwerpen ook voor: winnen en verliezen, sporten, het zich goed voorbereiden op een wedstrijd. Enkele zinnen uit de Bijbel trokken mijn aandacht. We mogen van al die zinnen die verwijzen naar het sportgebeuren zeggen dat ze allemaal oproepen om ons volgeling van Jezus zijn serieus te nemen. Al die verwijzingen naar het sportgebeuren spreken er ons over dat er omwille van onze vriendschap met Jezus Christus inspanningen verwacht worden, duidelijk keuzes maar ook dat de overwinning binnen ons handbereid ligt.


 


In de tweede brief aan Timoteüs 2, 5 lezen we: “En iemand die aan sport doet, zal geen prijs winnen als hij zich niet aan de spelregels houdt”. Ons christen-zijn verlangt een manier van leven. De spelregels voor ons christen zijn kennen we. Jezus zegt het ons in het evangelie: “Bemin God bovenal en uw naaste als uzelf”.


In de eerste brief aan de Korintiërs krijgen we in sporttermen te horen dat we als christenen de Hemel voor ogen moeten houden, het Leven na dit leven waar Jezus Christus op ons wacht. We gaan daar niet slapend inkomen maar we zullen er iets moeten voor doen. In een wedstrijd wint er meestal maar één maar in de wedstrijd van het christelijk leven kan iedereen die zijn of haar best doet de overwinning halen, namelijk het Eeuwige Leven bij Jezus Christus. In hoofdstuk 9 verzen 24 tot 27 kunnen we het mooi lezen: “U weet het: alle hardlopers in het stadion rennen om het hardst, maar slechts één wint er. Ren dan om te winnen! Atleten ontzeggen zich alles. Zij doen dat om een vergankelijke krans te winnen, wij doen het voor een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet zomaar wat, ik ben geen bokser die in de lucht slaat. Ik hard mijzelf en houd mij onder strikte tucht om niet, na voor anderen gepredikt te hebben, zelf verworpen te worden.


In de Hebreeënbrief hoofdstuk 12 vers 1 krijgen we ook nog een mooie gedachte uit de sportwereld. We lezen daar: “Door zo’n wolk van getuigen omgeven moeten wij elke zondelast die ons hindert, van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. ” In die zin worden we aangespoord om eens te denken aan de velen voor ons die vanuit hun levende band met Jezus Christus grote dingen deden. Sportmannen en sportvrouwen worden aangemoedigd door supporters die meestal zelf nooit de sport hebben beoefend. Wij mogen denken aan zovele miljoenen mannen en vrouwen voor ons die ook christen zijn geweest en door hun levende band met Jezus Christus gelukkige mensen waren en grote dingen deden. Zij hebben het gekund en wij kunnen dat ook. Zij zijn onze supporters om te volharden in onze vriendschap met de Verrezen Heer.


Een laatste zin uit de Heilige Schrift die we in de komende sportdagen eens mogen overwegen zijn de woorden die Paulus op het einde van zijn leven schreef. Hij kijkt terug op zijn leven en ziet dat hij zijn wedstrijd goed heeft gelopen en hij vertrouwt erop dat Jezus hem het Eeuwige Loon zal geven. Wanneer onze levenswedstrijd eens ten einde loopt, hoop ik dat we Paulus mogen nazeggen: “Het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op die dag, en niet alleen aan mij maar aan allen die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijnen.” (2 Tim. 4,6-8)


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER “Maria van de Oudenberg”:


https://www.youtube.com/watch?v=ZXY8Umpr-jQ


 


WE VIEREN EEN DIAMANTEN BRUILOFT: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/48899


 


VERSLAG MARIAMOMENT STATIESTRAAT TOLLEMBEEK: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/mariamoment-in-de-statiestraat-a2707935/


 


VERSLAG MARIAMOMENT NEMERKENDRIES TOLLEMBEEK: http://www.persinfo.org/2016/05/18/tollembeeks-nemerkendries-vierde-maria