Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297967 .

Woord van de Pastoor

Bij het nieuwe Onzevader

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=UJzD5_571OU


 


In het komende pastorale jaar komt er in elk geval een grote verandering: Vlaanderen en Nederland gaan vanaf de eerste zondag van de advent hetzelfde Onze Vader bidden. Tot nu toe was er een Vlaamse en een Nederlandse versie. De inhoud was natuurlijk hetzelfde maar er zaten enkele kleine verschilletjes in. Het zal voor iedereen wennen zijn maar onze bisschoppen gaan kosten noch moeite sparen om de nieuwe tekst bij iedereen bekend en gekend te laten zijn. Sommigen vragen zich af waarom dat nu moet veranderen, moeten we onze energie niet in andere zaken steken ? Ik vind het een goede zaak dat we in ons kleine taalgebied als Rooms-Katholieke Kerk dezelfde tekst gebruiken. Deze verandering mag er ons ook toe aanzetten om het Onze Vader met meer aandacht en eerbied te bidden want sommigen raffelen het gebed toch nog al heel snel af. Het mag ons ook laten stilstaan bij de schoonheid van het Gebed wat we van de Heer Zelf hebben gekregen.


 


Elke keer als we het “Onze Vader” horen, mogen we Jezus Zelf horen bidden en elke keer als we het zelf bidden, dan spreken we de woorden van Jezus Zelf uit. Zowel in het evangelie van Matteüs als in dat van Lucas kunnen we lezen hoe Jezus dit gebed aan Zijn leerlingen leert. In het zesde hoofdstuk van Matteüs leert Jezus aan de leerlingen het Onze Vader nadat Hij hen eerst zegt: “Gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want die menen dat ze vanwege hun talrijke woorden verhoord zullen worden. Neem daar geen voorbeeld aan, want jullie Vader weet wat je nodig hebt, voordat je het Hem vraagt.”. En in het elfde hoofdstuk van het Lucasevangelie leert Jezus de leerlingen het Onze Vader nadat de leerlingen hem vroegen: “Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.”  Het revolutionaire aan het gebed dat Jezus aan de leerlingen leert is dat we God vertrouwvol Vader mogen noemen. God is geen schrikwekkende of heel afstandelijke en verre God maar we mogen met Hem spreken als een kind dat met zijn liefdevolle vader spreekt.


 


Een tijd geleden vertelde bij een huisbezoek een vrouw dat ze bijna nooit het Onze Vader bad. Ze bad altijd met haar eigen woorden. Alleen wanneer ze geen woorden vond om het nu precies te zeggen wat ze bedoelde, bad ze het Onze Vader en daar legde ze dan alles in en God zou wel weten wat ze wilde zeggen. Ik heb haar gezegd dat het precies daarom is dat de Heer ons dat gebed heeft geleerd. Ook als we in de liturgie in de kerk of met meerderen samen het Onze Vader bidden, beperken we de omhaal van woorden, bidden we samen en de Vader weet met die woorden wat we nodig hebben. Zo mag ook elke keer ons bidden van het Onze Vader zijn.


 


Laten we zo samen de nieuwe tekst voor ons taalgebied bidden: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER “DE KLEINE PANDA EN HET MOSTERDZAADJE”: https://www.youtube.com/watch?v=VEGbIa-yblg


 


EIEREN VOOR DE PASTOOR: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/vijfhoekvrienden-brengen-eieren-naar-pastoor-a2748231/