Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304192 .

Woord van de Pastoor

Kerstboom, een christelijk symbool

Bij een huisbezoek vertelde een parochiaan mij het verhaal dat een collega op zijn werk bezwaar had geuit omdat er een kerstboom was neergezet. De collega is een moslim en hij ergerde er zich aan dat er zomaar een christelijk symbool werd neergezet, een symbool dat verwijst naar het christelijke feest Kerstmis. Aangezien hoofddoeken en andere verwijzingen naar de islam ook niet mochten, vond deze man dus dat de kerstboom ook de neutraliteit aantastte. De man die het mij vertelde had er zich al behoorlijk in opgejaagd. Hij had het nog kunnen begrijpen als er bezwaar was gemaakt tegen een kerststal maar een kerstboom was toch geen christelijk symbool of wel ?


Bij een ander huisbezoek vertelde een vrouw mij dat ze consequent geen kerstboom neerzette, alleen haar kerststal. Voor haar was een kerstboom iets heidens en daar deed ze niet aan mee. Ze kon dan ook niet begrijpen dat er tegenwoordig in de kerken kerstbomen stonden want die waren vroeger altijd geweerd als heidense symbolen.


 


Is een kerstboom nu een heidens of een christelijk symbool ?


 


Het zal sommige mensen verrassen maar het “Klein Rituale”, een boek met teksten voor zegeningen, voorziet zelfs in de zegening van een kerstboom. In nr. 843 staat: “Eventueel kan ook de zegening van de kerstboom plaatsvinden. Afgezien van zijn historische oorsprong is de kerstboom tegenwoordig een sterk evocatief en in christelijke kringen zeer verbreid symbool”. Ik denk dat de meeste parochianen wel een kerstboom in huis hebben en dat elk van ons weet dat elk jaar op het Sint-Pietersplein in Rome een enorme kerstboom wordt neergezet, telkens uit een andere Europese regio. In hetzelfde nr. 843 verwijst de Kerk naar twee belangrijke bomen waar de kerstboom aan doet denken. We lezen: “De kerstboom doet denken aan zowel de levensboom, geplant midden in de hof van Eden”. Hier wordt verwezen naar het symbool van de onsterfelijkheid waarover we kunnen lezen in het boek Genesis 2,9: “De Heer God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten. Midden in de tuin stonden de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad.” De tweede boom waaraan de kerstboom ons mag laten denken is volgens het Klein Rituale “de kruisboom en krijgt dus een christologische betekenis: Christus is de ware levensboom, geboren uit ons geslacht, uit de maagdelijke, heilige aarde die Maria is, de altijd groene boom, rijk aan vruchten”. Zelfs de pakjes onder de kerstboom worden vernoemd in het zegeningsboek: “Een christelijke versiering van de boom kan ook ‘geschenken’ toevoegen: tot de geschenken die onder de kerstboom gelegd worden, behoort ook een gave voor de armen”.


 


In het zegeningsgebed dat de priester gebruikt wordt helemaal verwezen naar de vreugde die Kerstmis voor de gelovigen moet brengen en waarvan de kerstboom het symbool is. De priester bidt: “Wij bidden U, zegen deze kerstboom die vreugde zal brengen in het christelijke gezin. Laat deze uitbeelding van het mysterie van de menswording het geloof van ouders en volwassenen ondersteunen, de hoop van kinderen doen herleven en in allen de liefde doen toenemen.” Die vreugde, dat geloof, die hoop en die liefde mogen ook de onze zijn wanneer we dit jaar Kerstmis vieren.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


 


 


KERSTCD, BESTELLEN INFO: http://www.persinfo.org/2015/12/01/pastoor-penne-brengt-melodieuze-kerstboodschap-uit-op-cd-audio


 


KERSTFEEST OKRA TOLLEMBEEK: http://www.persinfo.org/2015/12/11/okra-tollembeek-hield-kerstfeest