Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304191 .

Woord van de Pastoor

Inbrekers

Bijna bij alle huisbezoeken in Bever beginnen parochianen te spreken over de vele inbraken die er al geruime tijd in de gemeente zijn. Als je op Google “inbraken Bever” intypt, dan krijg je heel wat artikelen te zien van het afgelopen jaar. Vorig jaar had men al een stijgend aantal inbraken vastgesteld en dacht zelfs de pers dat de recordhoogte bereikt was. Met een gemiddelde van bijna drie woningen op de honderd die vorig jaar bezoek kreeg van inbrekers, was het aantal inderdaad hoog. (zie: http://www.editiepajot.be/regios/4/articles/44171 ) In het gevoel van heel wat bewoners ligt dat getal nu nog hoger… Heel wat mensen hebben in elk geval al wat extra maatregelen genomen en er is een verhoogde waakzaamheid.


 


De tijd naar Kerstmis, de advent, wil ook de waakzaamheid bij de christenen aanscherpen. Een andere waakzaamheid dan die waakzaamheid bij de burgers van Bever en toch vergelijkbaar. Binnen een korte tijdspanne, ik zou zeggen voor de meeste lezers van dit woord in dit en 70 jaar, gaan we de Heer persoonlijk ontmoeten. Hetzij omdat het einde der tijden aanbreekt en Jezus wederkomt zoals Hij heeft voorzegt, hetzij omdat we zullen sterven. Ben ik me daar van bewust dat ik vroeg of laat voor Jezus kom te staan en wat heb ik Hem aan te bieden ? Toen ik daarover nadacht, moest ik er aan denken dat Jezus in het evangelie verschillende malen het woord “dief” in de mond neemt om zijn adventsboodschap duidelijk te maken.


 


Jezus gebruikt in het evangelie het beeld van de verhoogde waakzaamheid voor inbrekers om elk van ons aan te sporen rekening te houden met Zijn Komst. Hij doet dat niet om ons bang te maken maar als een uitnodiging om bewust te leven in liefde voor Hem, voor Zijn Plan met mij en voor de mensen die Hij op mijn pad heeft gezet. In het Matteüsevangelie, hoofdstuk 24 zegt Jezus: “Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.” (Matteüs 24,42-44)


Elders spoort Jezus ons met het beeld van een inbreker aan om op zoek te gaan naar de echte schatten van ons leven en te durven zien wat echt belangrijk is. In de ogen van Jezus zijn de echt belangrijke dingen niet datgene wat in de bestelbus van de inbreker past. Hij zegt: “Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten”. (Lucas 12,33)


De waakzaamheid die we in de advent mogen oppoetsen is er geen van schrik voor de Heer. Hij kan dan wel onverwacht komen als een dief, maar Hij wil ons als waakzame dienaars eens helemaal laten delen in Zijn Liefde en met dat in het vooruitzicht, mogen we er wel iets voor doen. Dat zegt Hij ons duidelijk: “Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten, en om verloren te laten gaan; Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten, en wel in overvloed.” (Johannes 10,10)


 


Hoe is het met mijn waakzaamheid ?


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be