Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309041 .

Woord van de Pastoor

Bijbel uit puin

Vorige maand bezocht Paus Franciscus de Verenigde Staten. Hij bracht toen ook een bezoek aan de plek waar eens de Twin Towers stonden die op 11 september 2001 instortten na de terroristische aanslag. Bij zijn bezoek liet men de Paus ook een aparte vondst zien. Ruim een half jaar na de feiten, in maart 2002, vond een brandweerman in het puin een stuk staal van een van de Twin Towers waarin een bladzijde uit de Bijbel was gesmolten.


Zie: http://www.youngcons.com/a-bible-page-was-found-fused-to-steel-from-911-what-it-said-is-truly-amazing/


 


Was de vondst van dat stuk staal met dat stuk Bijbel apart, nog aparter is de tekst die nog leesbaar is: “Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je kwaad heeft gedaan. Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor.” Je kunt die tekst vinden in het Matteusevangelie 5,38-39. Toch heel apart. De Bijbel is zo dik, zovele bladzijden en verzen en dat precies dat stuk uit het evangelie op dat stuk staal was gesmolten. Het lijkt wel of de Heer daar op die plek waar zoveel slachtoffers zijn gevallen door blind fanatisme van een aantal extremistische moslims nog eens Zijn Boodschap duidelijk wil laten klinken.


 


Dit stuk evangelie is de moeite waard om eens te overwegen, misschien mag dit eens een aanleiding zijn om het hele stuk te lezen, Matteus hoofdstuk 5, 38 tot 48. Jezus geeft ons daar  tips hoe we met elkaar moeten omgaan in moeilijke momenten. De joodse wet had daar precieze voorschriften voor hoe in crisissituaties met elkaar moest worden omgegaan. Als iemand jou een tand uitsloeg dan mocht jij die andere ook een tand uitslaan en wanneer iemand jou een oog uitstak dan mocht jij bij die andere ook een oog uitsteken. Dat is toch rechtvaardig hé. Jezus zegt: hou daar mee op. Zo blijf je in de spiraal van het geweld en zo blijft de miserie duren en zal het nooit ophouden, de andere zal weer meer willen. Laat de liefde spreken in die momenten. Nu worden er in onze tijd gelukkig maar weinig tanden uitgeslagen en ogen uitgestoken maar het is toepasbaar op zovele dagelijkse situaties. Zeg niet: Hij heeft mij niet bezocht toen ik ziek was, ik doe het nu ook niet. Hij heeft mij bij mijn verjaardag geen cadeau gegeven, nu krijgt hij ook niets van mij. Hij heeft toen geen partij willen trekken voor mij, ik doe het nu ook niet voor hem.  Die oproep van Jezus is eigenlijk een oproep: Doe eens wat meer dan van jou verwacht wordt en daarin zal je tonen dat je christen bent. In de volgende bijbelverzen zegt Jezus dat God het laat regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen en dat Hij de zon laat schijnen voor iedereen, goeden én slechten. Jezus zegt: ‘Wees als uw hemelse Vader' en dat wil zeggen: Wees royaal met je goedheid, doe meer dan het minimale. Het kan soms in kleine dingen zitten. Alleen goeiedag zeggen tegen iemand die tegen jou hallo zei, is geen heldendaad. Een vriendelijke hallo tegen iemand die het niet deed, kan al heel wat betekenen. In plaats van mondjesmaat goed te zijn voor wie ook voor jou goed zijn, dien je royaal en ruimhartig om te gaan met mensen van allerlei slag. Wij voelen ons toch ook het meeste thuis bij ‘voor wat hoort wat' en ‘laat de kaas niet van je brood eten'. Maar de weg die het evangelie ons wijst, gaat de andere kant op en dus denken wij: je moet wel zot zijn om zo goed te zijn. Maar wat wij zot  noemen is in de ogen van God wijsheid en wat wij wijs vinden ziet God dikwijls als dwaasheid. Wellicht daarom dat Zijn Voorzienigheid ons nog eens die tip heeft gegeven op dat stuk staal van de Twin Towers.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


ZIEKENZORG KWAM SAMEN: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/45590