Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309041 .

Woord van de Pastoor

Geesten oproepen

Vorige week belde mij een bezorgde moeder. Haar kinderen gingen met de Chiro op kamp. Daar hadden ze blijkbaar geesten zitten oproepen. Ze sprak er al met enkelen bezorgd over en die vonden dat het maar moest kunnen, een onschuldig spelletje dat vele jongeren deden. Het is inderdaad iets wat ik al lang hoor: glaasje draaien, iets met een bord met ja en nee erop. Het verhaal wat deze jongeren deden, “Bloody Mary”, lijkt me een extreme vorm, zeker volgens internet. Nu was haar dochter, en ook haar vriendinnetje, heel onrustig en konden ze nog moeilijk slapen na dat Chiroavontuur. Ze vroeg me wat ik er van dacht.


 


Het christelijk geloof en zeker de Rooms-Katholieke Kerk is daar altijd zeer duidelijk in geweest: niet doen ! Nee, God en de Kerk willen ons niet het plezier ontnemen van zo een schijnbaar onschuldig spelletje maar God en de Kerk willen ons beschermen. In de Catechismus van de Katholieke Kerk lezen we duidelijk in nr. 2116: “Men moet alle vormen van waarzeggerij verwerpen: een beroep doen op de Satan of op demonen, het oproepen van geesten van overledenen of andere praktijken, waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst ontsluieren…Het gebruiken van mediums verraden alle het verlangen, macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en uiteindelijk over de mensen en eveneens een verlangen verborgen machten voor zich te winnen. Dit alles is in strijd met de eerbied en het respect, vermengd met liefdevolle vrees, die wij aan God alleen verschuldigd zijn.”


 


Ik las ergens op een internetforum: “Je laat je in met een andere wereld dan waarvoor jij bestemd en geschapen bent. Jezus noemt het de duisternis, waarin waarheid leugen wordt, respect uitbuiting, en vrijheid slavernij. God verbiedt het omdat Hij wil dat je vrij blijft en niet gebonden wordt.” De Bijbel is daar ook heel duidelijk in, bijvoorbeeld in Deuteronomium 18,10-12: “Het mag bij u niet voorkomen, dat iemand zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, zich inlaat met waarzeggerij, met geestenbezwering, voorspellingen of toverij, zich met bezweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of de doden oproept. Want van iedereen die dergelijke dingen doet heeft de Heer uw God een afschuw”. En in Jeremia 29,8-9 lezen wij: “Laat u niet misleiden door de profeten en waarzeggers die er onder u zijn. Luister niet naar hun dromen. Ze misbruiken mijn Naam om leugens te verkondigen; Ik heb hen niet gezonden”.


 


Toen ik hierover het een en ander las, vond ik nog het beste geformuleerd deze raad: "Veel jongeren houden zich bezig met het oproepen van geesten en zien het als een onschuldig spelletje. De Bijbel waarschuwt duidelijk voor dergelijke praktijken. In de geestelijke wereld is een machtsstrijd gaande tussen God en Satan. Door het oproepen van geesten stel je jezelf bloot aan geestelijke krachten, die bezit van je kunnen nemen. Misschien merk je in het begin er niet zoveel van, maar geleidelijk aan kan de duivel je in zijn greep nemen. Een van zijn tactieken is juist om mensen te doen laten geloven dat het oproepen van geesten niet gevaarlijk is. Hou je verre van deze praktijken zou ik je willen adviseren! Richt je hart op God in plaats van bezig te zijn met occulte zaken. Vertrouw op God en je zult merken dat je dan pas echt in volledige vrijheid leeft." Een interessant artikel vond ik hier: http://www.huisvanbelle.nl/charlie-charlie-challenge/


 


In de loop der jaren ben ik verschillende mensen tegen gekomen die na het beoefenen van dergelijke “spelletjes” een onrust over zich hadden. Kon ik er iets aan doen ? Ik heb telkens met hen gebeden, ze hebben het gebiecht en de Heer nam het zo van hen af. Trouw aan de Heer blijven in gebed en in de Sacramenten geeft ons de nodige kracht om alles wat ons onrustig en bevreesd maakt te weerstaan.


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be