Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297955 .

Woord van de Pastoor

Een woord van Merkel

Bij huisbezoeken wordt veel gesproken over het vluchtelingenprobleem. Een opmerking die mensen dan ook dikwijls maken is: “En bijna al die mensen hebben het geloof van de islam, heel Europa wordt geïslamiseerd”. Ik denk dat dit inderdaad niet te ontkennen is dat velen van die vluchtelingen geen christenen zijn. Onlangs maakten mensen die opmerking ook naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ze stelden haar de vraag hoe de Europese cultuur kon beschermd worden tegen de islamisering. Daarop gaf ze het mooie antwoord: “Laten we de moed hebben om te zeggen dat wij christen zijn”. De bondskanselier vertelde dat angst een slechte raadgever is. Naar aanleiding van die bange opmerking over de islamisering riep ze de christenen van haar land op om te getuigen van hun levende band met de Heer Jezus Christus. Er zijn in Duitsland vijftig miljoen mensen die gedoopt zijn, die christen zijn. Voor die vijftig miljoen christenen had de bondskanselier nog een mooie oproep: “Laten we er alsjeblieft een gewoonte van maken weer eens naar de kerk te gaan, of een beetje Bijbelvaster zijn. En laten we er voor zorgen dat we nog kunnen uitleggen wat een beeld in een kerk betekent. Als we dan ook nog essays laten schrijven over de betekenis van Pinksteren, dan is de kennis van het christelijke Avondland niet ver weg”. Zie: http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/merkel_ga_eens_naar_de_kerk_en_wees_wat_bijbelvaster_video_1_937664


 


Net in de week waarin de bondskanselier haar uitspraken deed, hebben we in de tweede lezing in de zondagsmis een stukje uit de Jakobusbrief gelezen waarin we hoorden: “Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien ? Kan zo’n geloof hem soms redden ?” (Jakobus 2,14) Geloven dat Jezus Christus voor jou aan het Kruis is gestorven en verrezen is en daardoor je vriendschap geeft met God, vergeving van zonden en het Eeuwige Leven is niet iets wat je voor jezelf kunt houden en wat geen gevolgen heeft voor je leven. Geloven in Jezus Christus is geen theorie maar een levende relatie. Geloven in Jezus Christus zal van jou een gelukkige en sterke mens maken, je zult daar op jouw beurt van getuigen, dat zal zich ook uiten in een grote naastenliefde, met andere christenen zal zich dat ook uiten in het samenkomen in de Eucharistie, je zult je door het lezen van de Heilige Schrift steeds meer verdiepen in Wie Hij is.


In plaats van bang te zijn van vreemdelingen met een vreemd geloof, onmiddellijk te zeggen dat ze hier ook geen moskeeën moeten komen bouwen, mogen de christenen van bij ons getuigen van hun christelijke geloof. Als ik beluister dat in heel wat dorpen er maar enkele tientallen mensen wekelijks in de kerken zijn, als ik bij een televisiequiz zie hoe mensen de meest gemakkelijke vragen over hun geloof niet meer kunnen beantwoorden en als ik in enquêtes lees dat velen niet eens kunnen uitleggen wat Pasen en Pinksteren is, dan denk ik dat de oproep van Angela Merkel terecht is. Wat is onze christelijke identiteit ? Van de 11 miljoen mensen in België zullen er toch wel minstens 9 miljoen gedoopt zijn, waarom merken we daar zo weinig van ? Een echt getuigenis als christen, dat verwacht de Heer van ons. We beluisteren dat in de woorden van de Heer: “Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten ? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden”. (Mt. 5,13)  Ook in het laatste Bijbelboek, in de Openbaring van Johannes wordt dat duidelijk van ons verwacht: “Ik ken uw daden; u bent noch koud noch heet. Was u maar koud of heet ! Omdat u lauw bent en heet noch koud, zal ik u uitbraken uit mijn mond”. (Apok. 3,15-16)


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


VISGRAAT EN PASTOOR: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/pastoor-penne-naar-ziekenhuis-voor-visgraat-a2468716/


 


TERUGBLIK OP DE VIERING VAN 150 JAAR KAPEL MUYDT: http://www.editiepajot.be/regios/4/articles/45126 EN ZIE OOK: http://www.persinfo.org/2015/09/25/muydt-bever-vierde-150ste-verjaardag-van-kapel


 


VLUCHTELINGENNIEUWS: http://www.rkk.nl/nieuws/iraanse_en_afghaanse_vluchtelingen_worden_christen