Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304312 .

Woord van de Pastoor

Bij een verlovingsmis

Afgelopen weekend was er hier in onze Sint-Pauluskapel van Galmaarden een Mis bij gelegenheid van een verloving. Het was voor mij de eerste keer dat ik een verliefd paartje ontmoette dat een Mis vroeg bij gelegenheid van hun verloving. Samen met hun ouders, grootouders, broers en zussen kwamen ze naar onze kapel.


 


Over enkele weken is er in Rome de synode voor het gezin. In de afgelopen maanden is er veel nagedacht over het gezin. Wat ik zelf belangrijk vind is dat mensen inzien dat het huwelijk ook een roeping is van de Heer, net als het Priesterschap en het Godgewijde Leven. God stuurt je een man of vrouw op je pad, er ontstaat liefde, de liefde groeit en daarmee ook het inzicht dat God je deze man of vrouw op je pad heeft gezet om een gezin te stichten, met Zijn Hulp. In die eenvoudige Mis lieten die twee jonge mensen ook spreken dat ze de ernst begrepen van hun roeping en hun goed willen voorbereiden op het huwelijk.


 


Als evangelie klonk het evangelie van de dag, dat zeer toepasselijk was voor een verlovingsmis. Het was het evangelie uit Lucas 6, 43-49. Jezus zegt daar dat je voor de bouw van je huis diep moet graven en de fundamenten moet aanleggen op rotsgrond. Die jonge mensen begrepen: een samenzijn van een gezin dat fundamenten heeft op God kan heel wat stormen aan. En eigenlijk moet dat al beginnen vóór het huwelijk, van bij het begin van de relatie. De verloofden spraken dat zelf ook uit in een gebed dat ze na de voorbede samen hebben gebeden. “Heer, wij hebben het plan opgevat om samen door het leven te gaan en een gezin te stichten. Wij danken U, dat wij elkaar hebben ontmoet. Wij smeken Uw hulp en genade af over onze toekomstplannen. Moge deze verlovingstijd een weg zijn waarop Gij met ons meegaat. Mogen wij als verloofden op deze weg elkaar steeds beter leren kennen: met onze talenten, onze tekortkomingen en onze eigenheden. Moge de genegenheid die in ons ontkiemde, verder uitgroeien tot een liefde en toewijding aan elkaar die de voorwaarde is voor een duurzaam en diepgaand huwelijksgeluk. Leer ons eerbied te hebben voor elkaar. Help ons om mekaar aan te vullen en laat ons niet toegeven aan hoogmoed of eigenbelang. Maak ons bereid om uit liefde voor elkaar offer te brengen. Leer ons tenslotte bewust te leven in geloof aan U, in vertrouwen op U, verbonden in liefde met U. Dat wij samen naar U toegroeien in liefde en geloof.” Met alle aanwezigen was ik ontroerd door dat gebed.


 


Twee bijzondere dingen waren nog voorzien in die verlovingsmis die al verwezen naar het Sacrament van het Huwelijk: het zegenen van de verlovingsring en het zegenen van de verloofden zelf. De verlovingsring werd gezegend met het gebed: “God onze Vader, elke goede gave komt van U. Zegen deze ring, dat hij voor N. en N. een teken mag zijn van hun wederzijds engagement. Moge hij ook een symbool zijn van diepe vreugde die zij samen willen beleven tijdens deze verlovingstijd. Door Christus onze Heer. Moge het dragen van deze ring een voorafbeelding zijn van de belofte die jullie op de dag van jullie huwelijk zullen uitspreken”. De verloofden werden gezegend met de woorden: “Heer, onze God, Gij zijt de bron van alle liefde, door uw Voorzienigheid hebben N. en N. elkaar leren kennen op hun levenspad. Wij bidden U, voor hen die Uw genade vragen bij de voorbereiding op het sacrament van hun huwelijk, dat zij ten volle de steun ondervinden van Uw zegen, leven in wederzijds respect en elkaar oprecht beminnen. Door Christus, onze Heer. Amen.”


 


Ik deelde graag deze bijzondere gebeurtenis. Mogen allen die zich geroepen weten tot het huwelijk zich daar ook met ernst op voorbereiden en mogen alle gehuwden weten dat de Heer het fundament is van hun samenzijn.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


TERUGBLIK OP SAMEN BIDDEN VOOR PRIESTERROEPINGEN: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/samen-bidden-voor-meer-priesters-a2457284/