Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398618 .

Woord van de Pastoor

Fatsoenlijke kledij

Opvallend vond ik het krantenbericht over een politierechter die een rechtszaak uitstelde omdat iemand voor hem in complete wielrenneruitrusting verscheen. Verschillende rechters doen hun beklag over het groeiende gebrek aan respect van wie in de rechtbank verschijnt. De rechter voegde er aan toe: “Elke plek heeft nu eenmaal zijn kledij, toch? Naar een begrafenis trek je ook niet in een sportoutfit. Dus moet je grenzen trekken. Doe je dat niet, dan verschijnen ze binnenkort op hun zwemvliezen en met een snorkel en duikbril op hun voorhoofd.” Zie: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150906_01853626 Ik moet zeggen dat ik als priester soms ook mijn bedenkingen heb over de wijze hoe mensen in de kerk verschijnen. Bij begrafenissen is dat zo en in de zomer denk ik dat sommigen op weg waren naar het strand en dan toch maar naar de Eucharistie zijn gekomen…


 


Je fatsoenlijk kleden, daar gaat het in het christelijke leven ook om. De Kerk vraagt van de clerus dat hun kleding onderscheiden is van de andere gelovigen, als duidelijk teken. En zo moeten christenen door hun leven ook anders zijn. Ze moeten aan ons, christenen, kunnen zien dat we een onlosmakelijke band met Jezus Christus hebben. Dat is niet alleen iets innerlijks of voor ons privéleven maar in alles wat we doen en laten. Heel dikwijls leven christenen nogal vermomd en kunnen anderen niet aan hen zien dat ze christen zijn.


Elke gedoopte moet in zijn doen en laten getuigen van zijn doopkleed wat hem of haar eens is opgelegd. In de doopliturgie hangt de priester of diaken een doopkleed rond de dopeling en bidt: “Je bent nu een nieuwe mens geworden en met Christus ben je bekleed. Moge dit witte kleed het teken zijn van wat je bent geworden. Dit is vandaag je feestkleed. Draag het, al de dagen van je leven, als een kleed van je waardigheid, zonder vlek of rimpel tot in het eeuwige leven. Mogen je ouders, familieleden en vrienden je hierbij helpen door woord en voorbeeld”. Gedoopten leven anders dan ongedoopten, gedoopten moeten elkaar ook steunen om echt als christen te leven. Dat is de opdracht van ons doopsel.


Twee stukjes wil ik uit het Nieuwe Testament halen waarin we worden aangespoord door onze christelijke levenswijze anders gekleed te gaan dan de niet-christenen. In de brief aan de Efeziërs 4, 24 lezen we: “Bekleed u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid”. Als je dan verder leest, krijgen we een aantal praktische tips: de waarheid spreken, met uw boosheid niet blijven lopen, niet stelen en profiteren, niet kwaad spreken… De opsomming eindigt met de zin: “Alle wrok, drift, woede, geschreeuw en gevloek, kortom: alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen. Wees goed en hartelijk voor elkaar. Vergeef elkaar zoals ook God u vergeven heeft in Christus.”  Daar kunnen we in ons leven van alledag nog heel wat werk mee hebben. In de brief aan de Kolossenzen 3,9-10 worden we ook opgeroepen: “Trek de oude mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht, naar het beeld van zijn schepper.”. Ook daar krijgen we een aantal praktische tips welke de kledingstukken van een christen moeten zijn: “Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven.” (Kol.3,12-13)


 


Vroeg of laat zullen we ook eens voor de Rechter komen te staan die ons zal vragen hoe we als christen hebben geleefd, hoe we ons doopkleed hebben gedragen. Hopelijk stuurt de Eeuwige Rechter ons ook niet weg en verschijnen we niet voor hem met een snorkel en duikbril maar met ons mooie doopkleed…


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


DINSDAG 15 SEPTEMBER OM 19 UUR GEBEDSUUR VOOR PRIESTERROEPINGEN IN SINT-PAULUSKAPEL TE GALMAAREN.  ZIE: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/samen-bidden-voor-meer-priesters-a2449908/