Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309174 .

Woord van de Pastoor

Wij zijn Kerk

"Wat hebben ze ons vroeger allemaal wijsgemaakt", hoor je wel eens. Als tegengeluid gaf de Rooms-Katholieke Kerk in juli een document uit waarin ze zichzelf voorstelt.

Velen beweren dat de Kerk veranderde met het Tweede Vaticaans Concilie. De Rooms-Katholieke (R-K) Kerk stelt duidelijk dat de Kerk van voor en na het Concilie dezelfde is.

Dwaalde de Kerk niet ver af van wat Jezus bedoelde en wilde Jezus wel een Kerk stichten ? Onze Kerk ziet zichzelf als de Kerk die Jezus bedoelde. Ze schrijft: "De Ene Kerk van Christus is ten volle aanwezig in de Katholieke Kerk, ‘die door de Opvolger van Petrus en de bisschoppen in gemeenschap met hem, bestuurd wordt’." Ook buiten de R-K Kerk vindt men elementen van waarheid en heiliging maar ze zijn ten volle in onze Kerk. Het is een antwoord op: "Het maakt toch niet uit waarin je gelooft en welke godsdienst je hebt. Als je leeft als een goed mens kom je wel in de Hemel". De Waarheid is ten volle aanwezig in de R-K Kerk. Wie dat weet, kan niet anders dan daar de Waarheid en de Weg naar de Hemel te gaan zoeken.

In de afgelopen tijd mocht ik een aantal protestanten, anglicanen en orthodoxen opnemen in de R-K Kerk, mensen die bewust de stap naar de Kerk zetten. Toch hoorde ik opmerken: "Dat is toch niet meer van deze tijd. We geloven toch allemaal in dezelfde Jezus en het maakt toch niet uit of je nu katholiek, protestant, orthodox of anglicaan bent. Als je maar in Jezus gelooft en een goed mens probeert te zijn". Voor onze Kerk is dat niet zo. Er zijn niet-katholieke christenen die dicht bij ons staan, anderen staan ver. Sommige christenen noemt de R-K Kerk ook Kerk en andere niet. Wanneer noemt men een groep christenen "Kerk” ? Belangrijk begrip is de "apostolische successie". Kan men aantonen dat de bisschoppen in een ononderbroken lijn met de apostelen staan ? In onze Kerk is dat zo. Door handoplegging en gebed trekt men al bijna 2000 jaar lang die lijn van de apostelen door. Bij de orthodoxen is dat ook zo. Protestanten hebben dat niet. Die "apostolische successie" is niet alleen zomaar een lijntje. Het garandeert ook de echtheid van de wijdingen en vooral de echtheid van de Eucharistie. Jezus zei tot Zijn Apostelen: "Blijft dit doen om Mij te gedenken", die volmacht is doorgegeven in die "apostolische successie", dat kan je niet zomaar onderbreken. Andere wezenlijke dingen om over de Kerk van Jezus Christus te kunnen spreken dan de Paus en de bisschoppen te erkennen als opvolgers van de Apostelen, is dat men de juiste leer heeft en de viering van de zeven sacramenten. Met deze uitleg is duidelijk waarom het Tweede Vaticaans Concilie en het Pauselijk Leergezag de orthodoxen wel en de protestanten geen Kerk noemen. Het nieuwe document herhaalt wat al meer dan 40 jaar in de geschriften van de Kerk te vinden is: omdat ze de eerderbeschreven eigenschappen missen die voor de R-K Kerk wezenlijk zijn om Kerk te zijn, zijn protestantse kerkgenootschappen geen Kerk.

Naar aanleiding van dit document en naar aanleiding van "wat men wel eens hoort", is het goed de visie van onze Kerk op zichzelf en op andere christenen nog eens uit te leggen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne