Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398624 .

Woord van de Pastoor

Zuster Marie-Rose

Onlangs overleed Zuster Marie-Rose in het klooster van de Zusters Sacramentinnen in Halle. Zie: https://monasteriumhalle.wordpress.com/2011/07/01/welkom/ Met haar bijna 94 jaar was ze de oudste van de zusters. Op vraag van de priorin concelebreerde ik in de uitvaartmis. Hoofdcelebrant was een pasgewijde priester, het was zijn eerste uitvaartmis. Als kind was hij nog een tijdje misdienaar geweest in de kloosterkapel, daar was er door Zuster Marie-Rose en haar medezusters zoveel gebeden voor zijn roeping en nu mocht hij als priester een van de zusters in de uitvaartmis aan Gods Zorg aanbevelen. Eigenlijk heel mooi: het afscheid van een zuster die in de negentig was en die door alle stormen van de tijd trouw is gebleven aan de Heer, aan het Altaar een priester die een twintiger is en die aan het begin staat van zijn priesterleven. Het was voor die jonge priester en voor ons allen zeker een aansporing dat je levenslang blij trouw kunt blijven aan de Heer. Ik dacht daarbij aan de mooie woorden uit de Hebreeënbrief 13, 7-8: “Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid”.


 


Zuster Marie-Rose was begin 1945 ingetreden in het slotklooster van de Zusters Sacramentinnen. Meer dan 70 jaar geleden dus. Al die tijd heeft ze daar in het verborgene geleefd en gebeden. Iedere dag urenlang het koorgebed gebeden en in stilte bij de Heer, werkelijk aanwezig in het Heilig Sacrament, verbleven. Toen ik dat bij een huisbezoek vertelde, maakte iemand de opmerking: “Wat heeft dat nu voor nut gehad, al die jaren opgesloten geleefd, wat heeft dat nu voor zin om zo een leven te leiden ?”. Iemand anders merkte het iets vriendelijker op dat men toch veel nuttiger kon leven als religieuze als men op een school les zou geven of in de zieken- of bejaardenzorg dienstbaar zou zijn. Bij de actieve religieuzen kan men inderdaad op een of andere manier resultaten afmeten: kinderen en jongeren zijn door de lessen van de religieuzen sterke christenen geworden; zieken en bejaarden die door religieuzen werden verzorgd hebben in hun ziekte of hoge leeftijd ervaren dat de Heer hen niet in de steek liet en hebben zich misschien in hun laatste ogenblikken nog naar de Heer gekeerd door het getuigenis van die religieuzen. Maar die slotzusters van wie we nooit meer iets vernemen of zien, wat voor nut heeft dat, vragen zich ook veel gelovigen af ? Ik denk zelf dat die zusters van onschatbare waarde zijn voor de Kerk en voor elk van ons persoonlijk. We zien het misschien niet onmiddellijk maar door het gebed van die religieuzen gebeuren er zeker elke dag wonderen. Wellicht zijn er ook in ons leven al wonderen gebeurd door het gebed van contemplatieve religieuzen. Ik heb dat zelf eens aan een religieuze gevraagd waar in het evangelie de Heer wel zo een leven van gebed kon gewenst hebben. Zij vond het in het Johannesevangelie 4, 23: “Er komt een uur, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid: dat zijn de aanbidders waar de Vader naar uitziet.”. Ik vroeg aan die zuster ook hoe ze het volhield om zo een verborgen leven van gebed te leiden terwijl ze toch zelf weinig concrete resultaten van haar leven zag. Ze vertelde mij dat haar roeping heel evangelisch was, naar het woord van Jezus in het Mattheusevangelie 6,6: ‘Als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden”. Die zuster vertelde mij dat ze er ten diepste van overtuigd was dat de Heer haar aan de Overkant van het leven eens zou laten zien welke wonderen, welke vreugden en welke zegens er allemaal gebeurd en gekomen waren door haar verborgen smeken en bidden. Laten we overtuigd zijn van de grote waarde van het contemplatieve leven voor onze Kerk. Mogen ook vandaag velen treden in de voetsporen van Zuster Marie Rose en zovele anderen…


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


BEVER VIERT HEILIGE BERNARDUS: http://www.persinfo.org/2015/08/13/bever-viert-de-heilige-bernardus


 


BEELDEN DIE OLIE GEVEN IN LIEDEKERKE: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-liedekerke/buste-paus-lekt-wonderolie-a2422771/


 


19 AUGUSTUS BEDEVAART NAAR MEERSEL-DREEF, WELKOM: http://www.priesterpenne.be/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=1073


 


VIJF CATECHESEAVONDEN IN TOLLEMBEEK: http://www.priesterpenne.be/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=1079