Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398628 .

Woord van de Pastoor

Vuur

Aan het begin van de vakantietijd was ik uitgenodigd om te concelebreren tijdens een priesterwijding in Hasselt. Met een groepje parochianen ondernamen we de verre reis vanuit het Pajottenland. Het was meer dan de moeite waard: een prachtige plechtigheid waarin een man van 33 jaar de priesterwijding ontving, in een kathedraal van Hasselt die overvol was. Zie: http://allesvoorallen.be/ en de hele wijdingsmis kun je hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=nHhGLsOeZoI


Als evangelie had de wijdeling voor zijn wijdingsplechtigheid de woorden van Jezus uit het Lucasevangelie 12,49 gekozen: “Vuur ben Ik op aarde komen brengen en hoe verlang Ik dat het weer zal oplaaien”. Die zin heeft me in de dagen daarna toch wel wat bezig gehouden. Ik zag in gedachten daar voor mij die wijdeling aan het begin van hopelijk een lang priesterleven, vol enthousiasme, geroepen door de Heer en vol ijver om het vuur van de Heer uit te dragen. Die gedachten waren een spiegel waarbij mijn gedachten gingen naar mijn eigen priesterwijding in 1997, met de vraag: wat is er overgebleven van het vuur van weleer ? Net in deze dagen stelde mij iemand de vraag: “Moest je de kans krijgen om je leven over te doen, zou je nog steeds priester worden ?” Van harte heb ik daar ja op geantwoord. Ook al is er sinds 1997 heel wat veranderd in de Kerk met heel wat minder priesters en kerkgangers, met heel wat negatieve berichten, toch is er geen moment geweest om aan mijn oorspronkelijke keuze te twijfelen.


 


Ook al is het een aparte vraag, toch is het goed om ze af en toe te stellen: “Zou ik mijn leven weer op dezelfde manier invullen, mocht ik de kans krijgen het over te doen ?” De vakantietijd en de weg naar een nieuw werkjaar mag voor elke mens zo eens de gelegenheid zijn om te kijken naar het vuur van het begin in de grote keuzes die we hebben gemaakt, in onze levensroeping. Wat is er van overgebleven van de enthousiaste man of vrouw die er eens met groot vuur aan begon ?  Kijk eens naar de grote keuzes in je leven en kijk eens naar je levensroeping: zit er nog altijd het vuur van het begin in of waar is dat grote vuur van weleer een smeulend vuurtje geworden, waar zijn we misschien in mindere of meerdere mate uitgeblust ? Wat moet ik doen of naar welk punt moet ik terugkeren om het vuur van het begin weer te laten oplaaien ? Als de Heer in het evangelie zo het verlangen uitspreekt naar oplaaiend vuur, dan kan niemand als een uitgebluste mens op de levensweg slenteren.


 


“Vuur ben ik op aarde komen brengen en hoe verlang Ik dat het weer zal oplaaien”, dat geldt zeker en vooral voor elk van ons als christengelovige. Wat is dat vuur dat Jezus is komen brengen ? Het is het vuur van de vriendschap met God, het vuur van de vergeving van onze zonden, het vuur van het Eeuwige Leven dat ons wacht. Dat vuur mag ons licht en warmte geven, alle dagen van ons leven. Ben ik een vurige christen die sterk in het leven staat door mijn geloof in Jezus Christus ? Niemand heeft ons het vuur te bieden dat Hij ons te bieden heeft. Dat vuur, daar moeten we uit leven en op onze beurt op een vurige manier doorgeven.


 


Onze vurigheid in ons getuigenis zal voor een groot deel de vurigheid bepalen van hen die bij ons het vuur komen halen. Een oude pastoor maande mij als pasgewijde priester aan altijd vurig te blijven en zei erbij dat de vurigheid van de gelovigen meestal een maat minder is dan de vurigheid van hun priesters. Hij had daar een mooi verhaal bij: vurige priesters zorgen voor sterke gelovigen, sterke priesters zorgen voor matige gelovigen, matige priesters zorgen voor lauwe gelovigen, lauwe priesters zorgen voor ongelovigen. Op weg naar een nieuw werkjaar wens ik, naar het Woord van de Heer, allen vurigheid in hun leven en in hun geloof. Zorg ervoor dat het oplaait !


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


MARIABEELDEN NAAR OVERAL: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/van-roeselare-naar-galmaarden-voor-mariabeeldje-a2414901/


 


ZUSTERS KORTEMARK BEZOEKEN GALMAARDEN: http://www.persinfo.org/2015/08/05/kloosterzusters-op-bezoek-galmaarden


 


PASTOOR LUST GRATIS IJSJE: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/gratis-ijsjes-dankzij-q-music-a2409740/


 


VIJF CATECHESEAVONDEN IN TOLLEMBEEK: http://www.priesterpenne.be/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=1079