Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398634 .

Woord van de Pastoor

Groeiende biechtpraktijk in Leuven, enkele gedachten

Het was voor “de Redactie” groot nieuws dat  in Leuven de biechtgelegenheden worden  uitgebreid. Elke week komen daar in de Sint-Pieterskerk tientallen mensen om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen, vooral jongere mensen die de grote betekenis van dit Sacrament ontdekken. http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/vlaamsbrabant/1.2369950


 


Ik merk zelf ook bij ons dat de biechtpraktijk niet afneemt. Een aantal mensen bleef dit Sacrament altijd een regelmatige plaats geven. Wekelijks is er op maandagavond in de kerk van Tollembeek biechtgelegenheid en het is zelden dat er niemand komt. Anderen voelen op een bepaald moment aan dat men kleine en grote dingen waarin men tekort schoot, toch eens aan de Heer moet toevertrouwen. Op de avond voor Pinksteren was ik, samen met nog een andere priester,  gevraagd om in de basiliek van Halle gewoon aanwezig te zijn, met albe en paarse stola bekleed. Als je dan ziet dat er heel de tijd mensen naar je toekomen en spontaan vragen om eens te biechten, dan voorziet men daar wel in een behoefte.


 


Toen jaren geleden heel wat mensen hun biechtpraktijk lieten voor wat het was, werden er “biechtvieringen” georganiseerd. Men moest een algemeen iets zeggen en dan gaf men een algemene absolutie. Die vieringen zijn in de meeste parochies een stille dood gestorven, juist door hun algemeenheid. Een goede zaak vind ik dat zelf. Wie zondevergeving wil, wil dat ook eens duidelijk uitspreken en daarbij ook een persoonlijk woord van vergeving horen. Ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat iemand met een algemene belijdenis als “Ik heb spijt over mijn zonden”, daar echt de bevrijding voelt die men voelt als wanneer men de dingen bij naam noemt en daarbij dan de vergeving hoort uitspreken in Gods Naam.


 


Paus Franciscus kondigde voor het komende jaar – van 8 december 2015 tot 20 november 2016 -een heilig jaar, een Jaar van Barmhartigheid af. Sommige media stelden het onmiddellijk voor als een jaar om de zeven werken van barmhartigheid in de kijker te zetten. Dat zal ook wel maar een Heilig Jaar is er vooral om de Barmhartigheid van God in je leven toe te laten, je om te keren waar je niet ten volle als christen leeft, je echt te keren tot God. Om die reden worden in elk bisdom een aantal kerken aangeduid waar men bijzonder de barmhartigheid van God in het Sacrament van de Biecht kan ontvangen. In zijn bul bij de afkondiging van het Jaar van de Barmhartigheid, in nummer 17, maant de Paus de priesters aan het Biechtsacrament een belangrijke plaats te geven. “Zeer veel mensen naderen opnieuw het Sacrament van de Verzoening en onder hen veel jongeren, die in deze ervaring vaak de weg weer vinden om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te ontdekken. Laten wij opnieuw het sacrament van de verzoening met overtuiging in het middelpunt plaatsen, omdat dit het mogelijk maakt de grootheid van de barmhartigheid werkelijk te ervaren. Voor iedere boeteling zal het een bron zijn van ware innerlijke vrede.” De hele bul kun je hier lezen: http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5872  


 


Er zijn wel eens mensen die zeggen dat ze niets hebben met het Biechtsacrament of dat men dat niet meer van deze tijd vindt, “Ik zou niet weten wat ik daar moet gaan vertellen”, en “Ik doe toch niets verkeerds”. Zoiets beweren doet tekort aan Jezus Christus. Het is voor de vergeving van onze zonden dat Hij gekomen is, Zich heeft laten kruisigen. Met de aangehaalde uitspraken zeg je eigenlijk dat Christus dat niet had hoeven te doen voor jou… Niet een beetje hoogmoedig ? De zondevergeving heeft Hij aan de Kerk toevertrouwd. In Johannes 20,22 geeft Jezus de zondevergeving aan Zijn Apostelen en daarmee aan hun opvolgers, de bisschoppen en hun priesters: “Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden”. Welke plaats heeft het biechtsacrament in mijn leven ? Zie: https://www.youtube.com/watch?v=ryEZKKf3oIA


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


NIEUWE KONING GILDE GALMAARDEN: http://www.hln.be/regio/feesten-in-galmaarden/michel-de-bock-nieuwe-koning-boogschieten-gilde-heilig-kruis-p34797/