Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304191 .

Woord van de Pastoor

Sacramentsprocessie te Bever op zondag 7 juni 2015

Op zondag 7 juni gaan we in Bever weer met de drie parochies Galmaarden, Tollembeek en Bever Sacramentsdag vieren en Sacramentsprocessie houden. Om 10.45 uur vieren we de Eucharistie en daarna trekken we een stukje door het dorp met de processie. Zie vorig jaar: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140623_01151994 en http://www.editiepajot.com/regios/6/articles/38261 Het is een oud gebruik wat we in stand moeten houden. Als Kerkgemeenschap leggen we er getuigenis mee af dat we geloven dat we een nabije Heer hebben. Die Jezus waarin we geloven is niet een leuke figuur uit een ver verleden die mooie dingen heeft gezegd en gedaan en een inspiratiebron kan zijn voor ons leven. Hij is meer dan dat, Hij is Gods Zoon die persoonlijk voor mij aan het Kruis is gestorven en verrezen is en die elke keer weer wanneer we Eucharistie vieren lijfelijk in ons midden komt. De jaarlijkse Sacramentsprocessie, waarbij we met de Hostie buiten het kerkgebouw gaan en door de straten trekken, wil daarvan een getuigenis zijn.


 


Sacramentsdag is eigenlijk een verlengde van Witte Donderdag, we doen nog eens over wat we dan vierden. Op de avond voor Zijn Lijden en Sterven neemt Jezus brood en zegt: “Dit is mijn lichaam voor u” en Hij neemt de beker en zegt: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed”. En Hij voegt er aan toe: ”Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij wederkomt”. Jezus verandert brood en wijn in Zijn Lichaam en in Zijn Bloed. Wat toen gebeurde, gebeurt nog elke keer wanneer de Kerk Eucharistie viert, onder de gedaante van brood en wijn komt Hij werkelijk onder ons aanwezig. We kunnen ons met de Hemel verbonden voelen en de Hemel sterk bij ons weten wanneer we thuis bidden, of in een gebedsgroep of een Bijbelgroep maar in de Eucharistie komt de Heer als de gekruisigde en verrezen Heer dicht bij ons zoals Hij op geen ander tijdstip aanwezig komt. Wanneer je je computer aanzet en je wil op internet dan begin je in te tikken www. Als je de Heer lijfelijk dicht bij wilt hebben, dan moet je Eucharistie vieren en dan krijg je Hem www: werkelijk, waarachtig en wezenlijk. De Eucharistie verbindt ons met de liturgie in de Hemel. Dat heeft de Heer ons nagelaten op die eerste Witte Donderdag en vraagt Hij aan elk van ons of wij ons voldoende bewust zijn van die werkelijke aanwezigheid van de Heer ? Beleef ik de Eucharistie zo: de Heer komt op het Altaar voor mij persoonlijk aanwezig ? Hij is in elk tabernakel werkelijk aanwezig, ben ik mij bewust van die Aanwezigheid, en bepaalt dat ook hoe ik mij in een kerk gedraag ? Stel je maar eens de concrete vragen: hoe kom ik de kerk binnen, groet ik door te knielen of te buigen voor de Heer in het Tabernakel ? Hoe wacht ik de Mis af, als het begin van een voorstelling en vooraf nog een gezellig babbeltje met de buurman of buurvrouw of bereid ik mij op het Misoffer voor,  in de Aanwezigheid van de Heer in het Tabernakel ? Dat is niet alleen iets waar u als christengelovige zich elke keer bewust moet van worden, dat geldt ook voor ons als priester. Als priester kan ik niet onverschillig of nonchalant aan het Altaar staan maar moet ik mij elke keer helemaal bewust zijn van: de Heer is hier. Uw en mijn bidden mag niet iets afraffelen zijn maar bidden met de woorden van de Wereldkerk tot de Heer hier werkelijk aanwezig. Ook bij het uitreiken van de Communie: voor mij als priester en voor de gelovige die de Communie ontvangt, het mag nooit een snelbuffet zijn, iets wat we vlug even doen maar in het grote bewustzijn dat we de Heer ontvangen. Hij is er, www, werkelijk, waarachtig, wezenlijk. Met Sacramentsdag spreken we dat met de Mis en de processie nog eens duidelijk uit. Kom meedoen !


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


GOUDEN SINT-ROMBOUTSKRUIS VOOR ROSINE: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/43329