Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304318 .

Woord van de Pastoor

Mijmeringen bij een 150-jarige kapel

Met veel mensen hebben we hier in Galmaarden onlangs de honderdvijftigste verjaardag gevierd van de kapel van het Heilig Kruis en Onze-Lieve-Vrouw, Hulp der Christenen, gelegen aan de Rodeweg. Zie: http://www.persinfo.org/2015/05/04/galmaarden-viert-150-jaar-kapel-rodeweg


 


De bijzondere verjaardag van de kapel liet ons ook nog eens stilstaan bij het bijzondere verhaal dat aan de bouw van deze kapel verbonden is. Ten tijde van Napoleon werd een Galmaardse boerenzoon door de Franse legeroverheden opgeëist als soldaat. Bij de belegering van Moskou deserteerde hij. De jongeman keerde te voet van Moskou naar Galmaarden terug: overdag verschool hij zich in hooi- en stromijten en ’s nachts reisde hij. Het werd een helse tocht maar hij had zijn sterke geloof. Hij beloofde de Hemel voor zijn ouderlijke woning een kapel te bouwen ter ere van het Heilig Kruis en Onze-Lieve-Vrouw, Hulp der Christenen, wanneer hij veilig zijn thuis zou bereiken. Toeval of niet, na maanden van honger, lijden en pijn belandde hij tijdens de hoogmis van Pasen in de parochiekerk van Galmaarden. Hij hield zijn belofte: eerst werd er uit dankbaarheid een kruis voor de ouderlijke woning geplaatst en jaren later werd de kapel gebouwd waar we nu de honderdvijftigste verjaardag van hebben gevierd met de nakomelingen van de bouwheer. Zie: http://www.hln.be/regio/feesten-in-galmaarden/150-jaar-oude-kapel-in-de-kijker-gezet-p33044/


 


Het verhaal over die Galmaardse man die 200 jaar geleden, met als krachtbron zijn geloof in wat er gebeurde op het Kruis en vertrouwend op de voorspraak van Moeder Maria, die immense tocht volbrengt van Moskou naar Galmaarden brengt ons eigenlijk rechtstreeks naar het Johannesevangelie, hoofdstuk 19, verzen 25-27. Jezus hangt aan het kruis te sterven. Daar op het Kruis zal Hij Zijn leven geven voor elk van ons persoonlijk, opdat de zonde en de dood niet meer het laatste woord zouden hebben en er weer onverbrekelijke vriendschap tussen God en mens zou zijn. Het is iets waar we ten volle kunnen uit leven. Daar op het Kruis gaf de stervende Jezus bovendien Zijn moeder Maria als moeder aan de apostel Johannes, die daar stond als vertegenwoordiger van alle leerlingen van de Heer. “Vrouw, daar is nu je zoon”. (Joh. 19,26) Daar op het kruis gaf de stervende Jezus aan de apostel Johannes, die daar stond als vertegenwoordiger van alle leerlingen van de Heer, opdracht Maria als moeder te zien: “Daar is je moeder”. (Joh. 19,27) Wat die Galmaardse man op zijn helse tocht 200 jaar geleden in leven heeft gehouden en steeds heeft laten verder gaan, mag ook onze kracht en sterkte zijn in alle omstandigheden van het leven: de Heer, die voor mij Zijn leven heeft gegeven, en met Wie ik sinds mijn doopsel onlosmakelijk verbonden ben, is altijd dicht bij mij. Als leerling van de Heer mag ik weten dat de Moeder van de Heer ook mijn moeder is, ik heb ze van Hem ook gekregen en dat ze voor mij ten beste spreekt, ook in die moeilijkste situaties van mijn leven. Die gelovige zekerheid heeft doorheen de eeuwen mensen haast onmenselijke dingen laten doorstaan. Niet alleen mensen ver weg maar ook mensen van bij ons, die kapel aan de Rodeweg is daar de stenen getuige van. Dat geloof mogen we allen hebben.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


KAPEL BEGIJNHOFSTRAAT 125 JAAR: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/kapel-bestaat-125-jaar-a2321927/