Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304191 .

Woord van de Pastoor

De ergernis van het kruis

Net in deze tijd voor Pasen vernam ik het nieuws dat iemand uit Bever gevraagd heeft om het kruisbeeld uit de raadszaal te verwijderen. In het kader van openbare gebouwen die neutraal moeten zijn, is dat ondertussen ook gebeurd. Ik hoorde verschillende mensen daarover morren, de meeste mensen in Bever zijn toch christen ? Het is inderdaad apart. Jarenlang was er een vrijmetselaar burgemeester van Bever en al die tijd is het kruisbeeld in de raadszaal blijven hangen en nu wordt het weggehaald. Ook al is volgens mij iedereen in het gemeentebestuur van Bever rooms-katholiek gedoopt en een aantal van hen zelfs kerkbetrokken.  Blijkbaar heeft de aanvrager om het kruis te verwijderen de wet aan zijn kant en moet het kruisbeeld uit de raadszaal verwijderd worden in het kader van de neutraliteit. De haat of de ergernis naar Jezus en Zijn Kruis moet bij de persoon die het gevraagd heeft toch wel diep zitten, dat men niet meer in Bever verder kan leven als het kruisbeeld niet werd verwijderd… Ik heb niet gevraagd of het kruisbeeld uit de raadszaal nu ergens is opgeborgen in een lade of een kast in het gemeentehuis of een vroom gemeenteraadslid het misschien cadeau gekregen heeft. Misschien zou het symbolisch mooi zijn om het verwijderde kruis uit de raadszaal van Bever ergens in ons dorp een duidelijke en mooie plaats te geven…


 


Wat zich nu in Bever afspeelt, is niet nieuw. Door de eeuwen heen hebben mensen last gehad van het kruis. Het kruis spreekt ons over de kern van het christelijke geloof en dat neem je aan of dat wijs je af. Jezus is voor elk van ons persoonlijk op het Kruis gestorven en daardoor heeft Hij de vriendschap tussen God en mens hersteld die verloren ging op de eerste bladzijden van de Schrift, daardoor heeft Hij de zonde en de dood het laatste woord ontnomen en de Hemelpoort voor elk van ons geopend. Al van in het begin van de Kerk hebben mensen daar moeite mee gehad. De schrijver van de eerste brief aan de Korintiërs schrijft al: “Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods Wijsheid. De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.” (1 Kor. 1,23-25)


 


Een gebeurtenis als die in Bever is een uitnodiging voor elk van ons om stil te staan bij wat het kruis voor mij betekent. Enkele zinnen uit de Heilige Schrift wil ik u daarbij graag aanreiken die volgens mij precies aangeven wat de betekenis van het kruis voor een christen is. Een zin uit de eerste Petrusbrief: “In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen.” (1 Petrus 2,24). Jezus sprak Zelf over de betekenis van het Kruis in een prachtige zin in het Johannesevangelie: “En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben.” (Johannes 3,14-18)


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be