Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304172 .

Woord van de Pastoor

In deze dagen rond Valentijn moest ik denken aan de cijfers rond huwelijk en echtscheiding in de gemeente Bergeijk. In 2004 waren er 80 burgerlijke huwelijken en 32 echtscheidingen en in 2005 waren er nog slechts 56 burgerlijke huwelijken (op achttien duizend mensen !) en 23 echtscheidingen. Elk van die echtscheidingen is een drama op zich. Het doet me als priester pijn om te horen hoe mooie gezinnen breken, hoe mensen die zo veel van elkaar hebben gehouden plots een andere weg inslaan, hoe hun liefde voor elkaar kan over zijn. Als Kerkgemeenschap maken wij ons daar zorgen over. Nadenkend over die hoge cijfers van gebroken huwelijken moest ik denken aan wat een oude priester tegen al zijn bruidsparen zegde. Hij zei hen altijd: "Jullie gaan trouwen en ik ga jullie een goede verzekering meegeven. Als jullie zich houden aan de drie punten van de verzekeringspolis kan het nooit mislukken". En wat waren de drie punten van die verzekeringspolis voor een goed huwelijk ? Punt een: "Zorg dat jullie altijd over alles met elkaar kunnen praten". Dikwijls ligt daar een moeilijk punt, men verzwijgt wezenlijke punten voor elkaar tot men helemaal uit elkaar is gegroeid. Punt twee: "Zorg dat jullie elke dag minstens een keer aan tafel samen eten". Inderdaad, aan tafel komen dingen ter sprake die anders niet ter sprake komen. Hij zegde erbij "aan tafel" want samen eten voor de televisie, met een bord op je schoot, levert meestal weinig spreken op. Punt drie: "Zorg dat jullie altijd sorry tegen elkaar kunnen zeggen". Misschien het moeilijkste wat er is: durven toegeven dat je verkeerd was tegen de persoon waar je het meeste moet mee delen. Een huwelijk wat deze drie punten echt kan beleven heeft een stevige grond. Die oude priester vertaalde die punten ook naar het kerkelijke huwelijk. Bij het kerkelijke huwelijk verbindt Jezus Christus zich onlosmakelijk met man en vrouw. Het is belangrijk dat we de grote Derde Persoon in een huwelijk de nodige aandacht geven. Die band met de Heer die kerkelijk gehuwden hebben door het Sacrament van het huwelijk moet ook stevig gehouden worden door dezelfde drie punten. Zoals het belangrijk is dat man en vrouw alles met elkaar kunnen bespreken, zo is het belangrijk dat men ook samen spreekt met de Heer. Zouden veel moeilijke dingen niet opgelost zijn in een gezin als men er samen kon voor bidden ? Ik wil dat graag eens aan onze kerkelijke gehuwden vragen: hoe dikwijls bidt men met elkaar ? Zoals het belangrijk is dat man en vrouw dagelijks samen aan tafel zitten, zo is het voor een christelijk gezin belangrijk dat men samen ter kerke kan gaan en gaat aanzitten aan de Tafel van de Heer. Welke kracht en sterkte krijgt men als gezin niet in de ontmoeting met de Heer in de Eucharistie ? Zoals het belangrijk is dat man en vrouw tegen elkaar sorry kunnen zeggen als er fouten zijn begaan, hoe belangrijk is het ook om sorry te kunnen zeggen voor Gods Aanschijn. Wie van God ervaart dat Hij onze fouten vergeeft, zal ook naar de andere kunnen vergeven. Ik wilde deze gedachten met u delen en met u bidden opdat onze gezinnen de trouw mogen bewaren. Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.