Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398621 .

Woord van de Pastoor

Goede christen-quiz

Op Aswoensdag maakte iemand mij attent op een quiz die de krant Het Nieuwsblad op zijn website had staan. De titel was: “Welke feestdag is het vandaag ? Speel onze ‘goede christen’-quiz”. Er stond bij vermeld: “Vandaag is het een erg belangrijke dag voor de christenen. Maar veel mensen blijken niet meer te weten welke dag dat is. Jij wel ? En ken je ook het antwoord op onze andere vragen ?”


Omdat ik op Aswoensdag 3 Eucharistievieringen had, de eerste al ’s morgens om 9 uur, en ik in de voormiddag nog wat boodschappen moest doen in Galmaarden, merkten sommigen mijn askruisje op en uitten de kreet: “O ja, ik zie dat het vandaag Aswoensdag is, helemaal vergeten”.


 


De “goede christen-quiz” had dus 10 vragen. Wellicht mooi om ze spontaan eens proberen te beantwoorden. 1) Vandaag is een van de belangrijkste dagen in het jaar voor de Christenen, maar welke dag is het? 2) Aswoensdag is het begin van de vasten. Hoe lang duurt die? 3) Op welke dag eindigt de vasten? 4) Wat zegt de priester als hij het askruisje aanbrengt op het voorhoofd van de gelovigen? 5) Aswoensdag is een verplichte vastendag voor katholieken. Wat zijn dan de voorschriften? 6) Vanaf Aswoensdag tellen we af naar Pasen, wat vieren we dan? 7) De laatste zeven dagen van de vasten zijn de Goede week. Wat herdenken we op Goede Vrijdag? 8) Wat herdenken we op Stille zaterdag? 9) Wat herdenken we op Palmzondag? 10) Wat herdenken we op Witte Donderdag?


 


Voor veel mensen zijn het toch wel moeilijke vragen. Iemand stelde de vraag: “Ga je nu beweren dat ik een goede of slechte christen ben als ik hoog of laag scoor op deze vragen ?”  Natuurlijk ga ik niet beweren dat je de beste christen van het dorp bent als je alle vragen goed hebt en ik ga ook niet beweren dat je beter van godsdienst kunt veranderen als je minder dan de helft goed hebt. De antwoorden op die vragen spreken ons wel over de kern van ons christen zijn, over de kern Wie Jezus Christus voor ons is. In de Goede Week gaan we gedenken hoe Jezus Zijn leven voor elk van ons persoonlijk heeft gegeven, hoe Hij voor ons heeft geleden, is gestorven en is verrezen. Zo heeft Hij getoond dat Hij werkelijk was: de Zoon van God. En wat Hij toen heeft gedaan, dat heeft alles ook met mij te maken. Als ik oprecht geloof dat Hij voor mijn zonden op het Kruis is gestorven en is verrezen, dan ben ik gered, dan heeft zonde en dood ook in mijn leven niet meer het laatste woord. Dat weer helemaal tot ons laten doordringen en daaruit weer helemaal leven: daar zijn we mee begonnen met Aswoensdag en veertig dagen lang leggen wij ons daarop weer toe. Het zal er ons toe brengen dat we weer helemaal met Hem gaan leven en Hem de plaats geven in ons leven die Hem toekomt. Nu we volop in de jaarlijkse Veertigdagentijd zitten, mogen we – op weg naar Pasen -  de laatste stukken van de evangelies weer eens gaan lezen: Matteüs vanaf hoofdstuk 21; Marcus vanaf hoofdstuk 11; Lucas vanaf hoofdstuk 19 en Johannes vanaf hoofdstuk 12. Het zal ons laten zien dat het de moeite waard is dat we in Hem geloven, dat alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan in die hoofdstukken wordt bewezen dat Hij geen fantast, niet zomaar een profeet of wonderdoener was maar werkelijk de Zoon van God. Niemand kan ons geven en bieden wat Hij ons te geven en te bieden heeft: vriendschap met God, vergeving van zonden, Eeuwig Leven. Dat laten doordringen en dat echt beleven: dat maakt van ons de goede christen. Die “goede christen-quiz” biedt ons de goede handreikingen aan…


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be