Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304191 .

Woord van de Pastoor

Wat is boete doen ?

In de jaarlijkse Veertigdagentijd, op weg naar Pasen, is er in de liturgie constant sprake over boete doen. In de liturgie van Aswoensdag leidt de priester de zegening van de as in met de bede: “Laat ons bidden tot God, onze Vader, dat deze as die wij tot teken van boete en bekering op ons hoofd uitstrooien, gezegend wordt door de overvloed van Zijn genade.” In de derde prefatie van de Veertigdagentijd lezen wij: “Gij hebt gewild dat wij U ook door boete en door vasten eer betuigen”.


 


Het woord bekering, dat kun je nog gemakkelijk uitleggen. Je terugkeren naar God, naar je dierbaren, naar het Plan van God. Maar hoe leg je boeten uit ? Ik vroeg dat deze week aan verschillende van onze kerkgangers of ze me dat konden uitleggen, wat wordt er bedoeld met dat boete doen ? Je moet er zelf maar onmiddellijk eens een antwoord op trachten te geven. Weinigen kunnen het en toch is het in de Veertigdagentijd een heel belangrijk woord. Een van de antwoorden benaderde volgens  mij nog het meeste de echte betekenis: dingen goedmaken.


 


Als ik aan kinderen het woord “boeten” moet uitleggen verwijs ik altijd naar de visserij. Er is in onze taal een uitdrukking: netten boeten. Wie ooit beelden zag van vissersdorpjes kan daar mensen zien die de verstropte netten uit elkaar aan het halen waren, gescheurde netten herstelden, gaten in de netten dichtmaakten, wier uit de netten spoelden. Wel, zo mogen wij het ieder jaar in de Veertigdagentijd ook doen. De Heer heeft ons als christenen geroepen om vissers van mensen te worden, mensen dicht bij God en Zijn Plan met ons te brengen. Maar dikwijls zitten die netten van ons strop, zijn ze gescheurd of is er heel wat rommel in onze netten gespoeld. De jaarlijkse veertigdagentijd, de tijd van boete, nodigt ons uit om met de Heer eens naar ons leven te kijken. Waar breng ik in mijn doen en laten geen mensen bij Hem, waar laten mijn levensnetten zoveel goede dingen door, waar vis ik niet volgens Zijn Plan ?  Als je zo het woord boete uitlegt, kan elk het begrijpen.


Een tijdje geleden was ik dat woord ook zo aan het uitleggen en iemand legde een link met onze computers. Hij vertelde mij dat iedereen die een computer gebruikt het vroeg of laat wel eens meemaakt dat de computer niet meer doet wat hij zou moeten doen, dat hij wat vast blijft hangen. En blijkbaar komt er dan op je computer de mededeling “Reboot your system”. Dan moet je de computer eens heropstarten, een nieuw begin maken. Ook dat vond ik een mooie en heel begrijpelijke uitleg voor het woordje boeten: start je leven eens opnieuw op met Jezus Christus zodat je leven echt draait hoe het moet draaien.


 


De jaarlijkse Veertigdagentijd, de boetetijd van de Kerk, stellen ons de duidelijke vraag waar de visnetten van ons leven niet meer deugen, waar er dingen geknapt zijn en waar de netten van ons leven geboet moeten worden. Je moet nooit denken dat het niet kan. Je kunt weer zorgen voor goede en stevige netten. Met Jezus Christus, voor ons persoonlijk op het Kruis gestorven en verrezen, is het zeker mogelijk.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


VIERING VOOR JONGGEDOOPTEN IN BEVER: http://www.editiepajot.be/regios/4/articles/41698


 


PASSIECONCERT GALMAARDEN: http://www.nieuwsblad.be/cnt/bllsc_01527369