Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304192 .

Woord van de Pastoor

Doopdatum

Op nieuwjaarsdag riep Paus Franciscus de gelovigen op om voortaan ook hun doopdag te gedenken. De 100.000 gelovigen die op het Sint-Pietersplein waren, nodigde hij uit om thuis hun doopdatum op te zoeken en die voortaan ook in ere te houden. In de afgelopen dagen vroeg  ik dat zo bij huisbezoeken eens aan mensen of zij exact wisten op welke dag ze gedoopt zijn. Bijna niemand wist het, “het zal wel dicht bij mijn geboorte geweest zijn, zeker ?”. Onze ouderen zijn wellicht gedoopt binnen de drie dagen na hun geboorte, een aantal zelfs nog op de dag van de geboorte. Vroeger werd men zo snel mogelijk gedoopt vanwege de grote kindersterfte die er was. Men kende het Woord van de Heer die zegt: “Wie gelooft en gedoopt is, die zal gered worden”. (Marcus 16,16) Wellicht te weinig rekenend op Gods grote liefde en barmhartigheid (omdat men dus helemaal geen risico wou nemen) was men vanuit dit Woord van de Heer bang dat de kinderen die ongedoopt overlijden, zouden verloren zijn. Ongedoopte kinderen kregen ook geen kerkelijk uitvaart. Om die reden werd er ook zo snel mogelijk gedoopt en zijn al onze oudere mensen zeer kort na de geboorte gedoopt. Toen de kindersterfte minder werd, stelde men het doopsel al wat langer uit zodat de moeder ook bij het doopsel aanwezig kon zijn (deze was er vroeger niet bij want moeders moesten na de bevalling een dag of tien in bed blijven). De Kerk legt er trouwens in haar wetboek, canon 867 paragraaf 1 de nadruk op niet te lang te wachten met het Doopsel en al plannen rond het doopsel te maken voor de bevalling (sommige mensen hebben daar nogal moeite mee…): “De ouders zijn gehouden aan de verplichting ervoor te zorgen dat hun kinderen binnen de eerste weken gedoopt worden; zo spoedig mogelijk na de geboorte, en zelfs al voordien, dienen zij zich tot de pastoor te wenden om het sacrament voor hun kind te vragen en om naar behoren hierop voorbereid te worden.”


 


Waar kan iemand zijn doopdatum vinden ? Als het trouwboekje van de ouders nog te vinden is, kun je het daarin vinden. De priester noteert het doopsel daarin. In het trouwboekje van mijn ouders vond ik ook naast mijn geboorteplaats- en datum, Ninove, 14 januari 1972 dat ik gedoopt werd in de kapel van het ziekenhuis van de Zusters HH.Harten te Ninove op 22 januari 1972. Wie het trouwboekje van zijn ouders niet meer heeft of vindt, kan altijd bij de parochie waar men gedoopt werd of waar de ouders woonden ten tijde van het doopsel, een doopbewijs opvragen.


 


Je zou je kunnen afvragen wat voor zin het heeft om je doopdatum te gaan vieren. We vieren toch onze verjaardag, de dag waarop we het levenslicht hebben gezien. Paus Franciscus zei dat we op die dag moeten denken aan het nieuwe leven dat we op die dag door het sacrament van het Doopsel gekregen hebben. We mogen op die dag God danken voor alles wat we kregen door het Doopsel. Dopen is meer dan water over een hoofd gieten of ondergedompeld worden. Als je werkelijk beseft wat je in het doopsel allemaal krijgt, dan besef je waarom je je doopdatum moet vieren want er is geen dag in je leven waarop je zo’n grote schat krijgt. En dat is niet min wat je kreeg bij je doopsel: we worden kinderen van God, we kunnen voortaan de Hemel binnengaan, we krijgen de gaven van de Heilige Geest, het heft de werking van de erfzonde op, we krijgen vergeving van alle zonden en zondestraffen, we worden lid van de Kerk en krijgen er daardoor heel wat broers en zussen bij. Als je daarover nadenkt, dan is het inderdaad een dag om te gedenken en een dag om te vieren.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be