Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304191 .

Woord van de Pastoor

Mag ik dan bij jou

Ieder jaar wordt in België de actie “Music for life” gehouden. Men zamelt geld in voor honderden goede doelen. Men maakt dan, zoals men het zegt, van de week voor Kerstmis de warmste week van het jaar omdat mensen geld geven voor zovele organisaties die zich inzetten voor goede dingen.  Net aan het begin van de advent kreeg ik al de kerstsingle die dit jaar bij de actie hoort. Ook in dat lied wil men iets van Kerstmis meegeven en daar zijn ze dit jaar ook voor ons, als mensen die Jezus Christus verwachten en willen verwelkomen, goed in geslaagd. Het lied is opgenomen door een lange reeks Vlaamse artiesten en is het lied “Mag ik dan bij jou” wat we kennen van de Nederlandse zangeres Claudia de Breij. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=a1Z4Hp5YQkk&feature=youtu.be


 


Christenen luisteren met Kerstmis naar het evangelieverhaal over de eerste Kerstmis en kijken vooral naar de kerststal. Toen ik het liedje beluisterde, dacht ik bij mezelf dat de tekst van de Music for life-kerstsingle prachtig is om naar het Kind Jezus in de kribbe te kijken, naar de kerststal te kijken. Het kerstverhaal is niet een leuk verhaaltje om te vertellen over iets wat meer dan 2000 jaar geleden is gebeurd maar het is actualiteit. Als we naar de Kerststal kijken, dan zien we in de meeste kribbetjes een Kindje Jezus liggen met de armpjes open gespreid waarmee Hij zegt dat we bij Hem mogen komen, Hij: God met ons, de Zoon van God. Het Kind in de Kribbe wil het antwoord zijn op alle vragen die in dat lied gesteld worden. Het refrein van die kerstsingle klinkt: “Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan ? En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan ? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.” De hele kerststal is het positieve antwoord van God op al onze vragen naar geborgenheid, vergeving, leven, Eeuwig Leven waar in het liedje naar gevraagd wordt. De andere beelden rond de kribbe laten ons dat ook zien. Rond de kribbe met het Kind staan allemaal mensen die zich een hoop vragen hadden gesteld, die door het leven niet waren verwend, die zochten. Laat de verhalen van die mensen rond de kribbe maar eens in gedachten komen. Maria, die zovele vragen had gehad hoe het allemaal moest geschieden; Jozef die gedacht had in stilte van Maria te scheiden; de herders, de armsten en door iedereen gemeden die het eerste het goede nieuws van de Geboorte mochten vernemen; de Wijzen, zoekende mensen die verre wegen hadden bewandeld en gevonden hadden. Allen mogen ze schuilen en antwoord vinden bij het Kind in de kribbe die zegt: “Wees niet ongerust maar vertrouw op God en op Mij. In het Huis van Mijn Vader zijn veel kamers”. (Joh. 14,1-2)


 


Als we in de Kerstdagen naar de kerststal in onze woonkamer kijken en we horen misschien toevallig het lied van Music for life “Mag ik dan bij jou”, dan mogen we Zijn uitnodiging beluisteren om ons hart en ons leven aan Hem toe te vertrouwen. Dat Kind dat ons in het elfde hoofdstuk van het Matteusevangelie zal zeggen: “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven”. (Mat. 11, 28) Dat Kind dat zelfs het antwoord heeft op die laatste vraag uit dat liedje: “Als het einde komt, en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou ? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou ?”. Hij zal ons dan zeggen: “Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, zelfs wanneer hij sterft. En ieder die leeft, en in Mij gelooft, zal nooit sterven.” (Joh. 11,25-26) Dat geloof toelaten in je hart, in Hem het echte schuiloord van het leven zien, dat is voor ons Kerstmis.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


INITIATIEVEN JAAR GODGEWIJDE LEVEN: http://monasteriumhalle.wordpress.com/2014/12/01/jaar-van-het-godgewijde-leven-2015/


 


INFORMATIENAMIDDAG ZIEKENZORG TOLLEMBEEK: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/ziekenzorg-organiseert-informatienamiddag-a2142128/