Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297968 .

Woord van de Pastoor

Organisten in spe

Eén van onze misdienaars – hij is tien jaar – volgt sinds korte tijd orgelles. Al enkele keren zag ik de jongen aan het grote orgel zitten om eenvoudige tonen te oefenen. Onlangs schreef een plaatselijke journalist er een artikeltje over. http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/kerkorgel-populair-bij-tieners-a2123820/ De muziekschool biedt sinds dit schooljaar orgelles aan en met succes. Niet minder dan 15 leerlingen volgen orgellessen. Het stemt me blij om dat de vernemen. Ik denk dat we als Kerkgemeenschap de afgelopen tijd ook te weinig jongeren (en ook ouderen natuurlijk) hebben gestimuleerd om onze kerkorgels te leren bespelen. Bijna elke parochie investeert elk jaar nogal wat geld om onze orgels bespeelbaar en in goede staat te houden maar we moeten natuurlijk ook organisten hebben. Ik vertel geen geheim als ik zeg dat in heel veel parochies de orgels bespeeld worden door oudere organisten. Daarom was ik blij te lezen dat onze jonge misdienaar in de krant zegde dat het zijn droom is om later de huidige koster op te volgen.


 


Het maken van muziek in de liturgie is altijd iets belangrijks geweest. In de Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 1156 lezen we: “Het dichten en het zingen van de geïnspireerde psalmen, vaak begeleid door muziekinstrumenten, waren al in het Oude Verbond nauw verbonden met de liturgische vieringen”. Ook in de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 5 vers 19 kunnen we lezen: “Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte”. We kennen ook allemaal de oude spreuk – een uitspraak van de kerkvader Augustinus - die zegt dat wie zingt, dubbel bidt. We moeten als Kerkgemeenschap daarom zeker elk  initiatief steunen dat we voor de toekomst voldoende organisten blijven hebben want het orgel is bij uitstek het muziekinstrument voor de liturgie.


 


Een tijd geleden mocht ik een nieuw orgel zegenen. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLLSC_20130916_001 Het zegeninggebed dat ik daarvoor gebruikte bespreekt doel en betekenis van het orgel en de kerkmuziek. Ik geef deze dingen ook even weer zodat we er ook met de juiste ogen naar kijken en met de juiste oren naar luisteren.


In het eerste gedeelte vinden we het grote doel van een orgel en kerkmuziek. Muziek in de kerk heeft niet als doel de gezelligheid en de leuke sfeer te bevorderen maar de lof van God: “Grote God, Gij wil dat mensen U in vreugde dienen. Daarom laten wij muziek en instrumenten klinken tot Uw lof”. Dan verwijst het gebed naar de Bijbelse geschiedenis: “Gij hebt uw dienaar Mozes opgedragen om trompetten te vervaardigen, die men zal blazen bij de offerdienst. Met de klank van fluiten en harpen heeft het uitverkoren volk U lofliederen gezongen. Uw Zoon is mens geworden en heeft de lofzang hier op aarde gebracht, die in de hemel klinkt van eeuwigheid af. De apostel vraagt ons U van harte te bezingen en te jubelen.”


Bij de eigenlijke zegen wordt weer het eigenlijke doel van het orgel en de kerkmuziek geformuleerd, namelijk de lof van God en dat we dichter komen bij God: “In dit feestelijke uur bidden wij U: zegen + dit orgel, opdat het zal klinken tot U.” Het slot van het gebed gebruikt het beeld van het orgel als een beeld van hoe de volgelingen van de Heer moeten zijn: één en op weg naar de Hemel: “Zoals de vele pijpen zich verenigen in één klank, laat zo ons als leden van uw Kerk in wederzijdse liefde met elkaar verbonden zijn, opdat wij eens met alle engelen en heiligen instemmen met de eeuwige lofzang van uw heerlijkheid. Door Christus, onze Heer.”


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


SAMEN MET ZIEKENZORG TOLLEMBEEK: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLLSC_01377322


 


GEDOOPT IN SINT-LEONARDUSKAPEL: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/nu-ook-dopen-mogelijk-in-sint-leonarduskapel-a2124031/