Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309041 .

Woord van de Pastoor

Halloweengedachten

In mijn brievenbus, via mail en via facebook ontving ik de afgelopen dagen verschillende uitnodigingen voor en meldingen van een Halloweentocht, een Halloweenactiviteit, een avond om Halloweenbubbels te komen drinken, een Halloweenfilm te bekijken, deel te nemen aan een Halloweenoptocht gevolgd door een Halloweenquiz en een Halloweenparty, de Halloweenshop te bezoeken waar ik leuke Halloweenkledij en Halloweenversiering kon aanschaffen. Eens oktober begonnen is, leven veel mensen toe naar het Halloweenfeest. Toen ik een kind was, kende niemand het feest en nu blijken veel mensen er iets aan te doen. Nee, ik ga tegen niemand zeggen dat ze er niet mogen aan meedoen maar toch vraag ik me af of velen wel weten wat we met Halloween vieren. Kun jij het onmiddellijk beantwoorden ?


 


Halloween is het grote griezelfeest dat men op 31 oktober viert. De naam Halloween is afkomstig van “All Hallows Eve”, wat betekent de vooravond van Allerheiligen. Op vele plaatsen maakt men er een gezellig feest van: er worden pompoenen uitgehold en lichtjes worden erin gebrand. Het feest leert ons dat we met zijn allen moeten griezelen met de geesten van de overledenen. De kern van Halloween is: de dood is een noodlot en je kunt het er alleen over hebben in de vorm van humor. Er moet gelachen worden omdat mensen gestorven zijn en het moet maar evident zijn dat je je daarom verkleedt als spook of heks of... Met Halloween hebben de skeletten het laatste woord. Ze komen om de levenden hun lot aan te kondigen en mee te trekken naar het koninkrijk van de duisternis. Dit feest kun je het eigenlijk een feest noemen ?


 


Het gaat eigenlijk in tegen ons christelijk geloof en staat haaks op wat we met Allerheiligen en Allerzielen vieren. In die dagen vieren we niet de dood maar het leven. Wij geloven niet dat geesten blijven rondzwerven maar we geloven dat wanneer ons lichaam sterft onze ziel naar God terugkeert, om er van Hem het loon naar het voorbije leven te ontvangen. De dood is voor ons een overgang en geen ondergang. In navolging van de Verrezen Christus zijn we op weg naar de Heilige Stad, waar we opgewacht worden door de immense menigte mensen die geheiligd zijn door de Heer. Wanneer we sterven blijft onze ziel niet ronddolen om mensen bang te maken. Bij onze dood mogen we thuis komen bij God. In de komende weken zullen velen van ons, meer dan anders, weer een bezoek brengen aan de graven van geliefden die zijn gestorven.


 


Als we dan bloemen of een kaarsje op een graf plaatsen heeft dat een andere betekenis dan de pompoen met een kaarsje erin. We spreken daar onze blijvende verbondenheid uit, niet op een bange manier maar op een vertrouwvolle manier. Wie met kinderen omgaat, weet dat kinderen soms heel moeilijke vragen kunnen stellen over sterven en de dood. Kinderen zijn heel gevoelig voor dergelijke momenten. Ze weten graag alles over wie hen vooraf gingen en stellen dikwijls moeilijke en diepe vragen bij zo een moment. Vragen over doodgaan en angst voor de dood, vragen over hemel en God, vragen over zorgen voor elkaar en liefde over de dood heen, vragen over de zin van hun bestaan. Het is belangrijk dat we onze christelijke boodschap blijven uitspreken en levend houden, ook in een tijd waarin Halloween en de pompoenen iets anders zeggen.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


VOOR WIE DE UITZENDING VAN “IEDEREEN BEROEMD” OVER DE MARIABEELDEN IN GALMAARDEN HEEFT GEMIST, ZIE HIER: http://www.priesterpenne.be/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=987