Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304318 .

Woord van de Pastoor

Volwassenendoop

Afgelopen week mocht ik in de kerk van Tollembeek tijdens de Eucharistieviering een volwassene dopen. Vroeger kwamen volwassenendopen in onze streken bijna nooit voor. Iedereen werd als baby gedoopt en iedereen zag er op toe dat het zo snel mogelijk gebeurde. Nu een aantal kinderen niet meer gedoopt wordt, komt het af en toe voor dat iemand op latere leeftijd zelf vraagt om gedoopt te worden. Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=VBAS2zleUKM


Onze dopeling in Tollembeek is 23 jaar. Zij die in deze Eucharistieviering aanwezig waren, vonden het allemaal indrukwekkend: hoe een volwassen man wordt gedoopt, maar ook in dezelfde plechtigheid het Vormsel krijgt toegediend en voor het eerst de Heilige Communie ontvangt. In zo een plechtigheid voel je wat mensen wellicht gevoeld hebben wat ze bij de doop van Jezus hebben aangevoeld: de Hemel gaat open, Gods Geest daalt neer, iemand wordt kind van God. Na de plechtigheid straalde de dopeling, het bevraagt ons als gedoopten: hoe gelukkig ben ik als gedoopte ?


 


Van verschillende aanwezigen hoorde ik dat die volwassenendoop een versterking was voor hun geloof. Zo ervaar ik dat zelf ook telkens. In de loop der jaren heb ik toch een heel aantal volwassenen mogen dopen. De voorbereidingen heb ik elke keer zelf gedaan. Gedurende een aantal maanden heb ik regelmatig een ontmoeting met de kandidaat dopeling en neem de voornaamste zaken van ons Rooms-Katholieke geloof door. Je wordt soms getroffen door de vragen die ze stellen. Zaken van je geloof die je vanzelfsprekend vindt maar die je dan wel onder woorden moet brengen. Je kunt het vergelijken met kleine kinderen die je bevragen over heel vanzelfsprekende dingen. De Kerk legt er niet voor niets de nadruk op dat we dagelijks moeten lezen uit de Heilige Schrift en ons verdiepen in de Catechismus. Je kunt maar doorgeven wat je hebt en wat je zelf beleeft. Wat doe ik er aan ?


 


De oktobermaand is de missiemaand. Het is niet alleen denken aan missionarissen die ver weg het christelijk geloof gaan verkondigen. Elke christen is een missionaris, gezonden door de Heer in onze wereld. Voor we dat kunnen moeten we wel goed voor ogen hebben waar het in ons christen zijn om gaat en wat we zelf moeten doen om het steeds meer te worden. Die kern wordt heel mooi verwoord aan het begin van het doopritueel van een volwassene. Ik geef het hier even weer, kunnen wij er ook nog van harte ja op antwoorden ? De priester vraagt aan het begin van de doopplechtigheid: “Wat vraagt u van de Kerk van God ?” waarop de kandidaat antwoordt: “Het geloof”. En dan vraagt de priester aan de kandidaat: “Welke waarborg schenkt u het geloof ?” waarop men antwoordt: “Het eeuwige leven”. En dan zegt de priester waarover het gaat in het christelijk geloof: “Dit is het eeuwig leven: de enige ware God te kennen en Hem die Hij heeft gezonden, Jezus Christus. Want Hij is uit de doden opgewekt en door God aangesteld tot Vorst van het leven en Heer van heel de schepping, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Als u Christus niet reeds zou kennen en zijn leerling niet zou willen zijn, dan zou u niet, tegelijk met het doopsel om dit leven vragen. Welnu, hebt u al naar zijn woord geluisterd, hebt u zijn geboden willen onderhouden en hebt u deelgehad aan de Kerkgemeenschap en haar gebed ? Hebt u om christen te worden, dit alles gedaan ?” Waarop de kandidaat antwoordt: “Ja, dat heb ik gedaan”.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


AANSTAANDE MAANDAG OP “IEDEREEN BEROEMD”: http://www.persinfo.org/2014/10/03/galmaarden-iedereen-beroemd


 


BIJDRAGE AAN TERZAKE OVER BISSCHOPPENSYNODE: http://www.canvas.be/programmas/terzake/78e217f4-d0b4-4f52-aa44-a0da7acb9917


 


PLANNEN KERK GALMAARDEN OPGEBORGEN:


http://www.ringtv.be/nieuws/nieuwe-bestemming-voor-afgebrande-kerk-galmaarden


en


http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-galmaarden/er-komt-dan-toch-geen-nieuwe-kerk-a2074227/


en


http://www.persinfo.org/2014/10/03/aartsbisschop-leonard-geeft-kerk-galmaarden-op