Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 308742 .

Woord van de Pastoor

Kruisbeelden

Parochianen mailden mij dat ze het huis van hun grootmoeder hadden leeggemaakt. Daar hingen 8 kruisbeelden. Eén hielden ze voor zichzelf maar dan bleven er nog 7 over. Kon de pastoor er iets mee doen ? Ik ging ze ophalen, in een mand stonden ze klaar. Ik zette de mand achterin de kerk met de mededeling erbij: “Gratis mee te nemen”. De 7 kruisbeelden waren zo meegenomen, achteraf kwamen mensen vragen of ik er nog had…


 


Een van de jongere mensen die een kruisbeeld had meegenomen, maakte de opmerking dat ze wel heel blij was met haar kruisbeeld. Ze zocht er al een tijdje één voor in haar appartement, niet te groot en niet te klein. Maar ja, waar kon je nu nog een kruisbeeld kopen ? In Galmaarden, Tollembeek of Bever nergens; in Geraardsbergen of Ninove wist ze toch ook geen winkel te vinden. Vroeger had je in de bedevaartsoorden Halle en Geraardsbergen nog van die winkeltjes waar je die dingen kon kopen. Het lijkt wel een gat in de markt. Oude mensen hebben allemaal nog wel een kruisbeeld maar bij veel jongere mensen ontbreekt het in de inboedel, misschien ook omdat ze moeilijk te vinden zijn.


 


Het kruis is het teken van ons geloof. Op het kruis heeft Jezus Zijn leven voor ons gegeven, is Hij voor onze zonden gestorven, sindsdien heeft de dood en de zonde niet meer het laatste woord, hebben we vriendschap met God en Eeuwig Leven. Met wat er op het kruis is gebeurd, staat of valt ons christelijk leven. We zijn geen christen omdat we de woorden van Jezus mooi vinden of omdat we vinden dat Hij mooie dingen over naastenliefde heeft gezegd. Dat is ook allemaal wel belangrijk maar ons christen zijn gaat over de vraag: geloof je echt dat Jezus voor jou persoonlijk aan het Kruis is gestorven en verrezen is ? Ons “ja” daarop maakt je tot christen. Daarom geven christenen altijd aan het kruis een belangrijke plaats.


 


Een kruis in je huis hangen is niet zoiets als een schilderij ophangen. Je hangt een kruis in je huis opdat je bij het zien van dat kruis er kunt aan denken dat Hij daar voor jou persoonlijk Zijn leven heeft gegeven. De ene houdt van een leeg kruis omdat het ook al sterk verwijst naar de Verrijzenis. De andere houdt meer van een kruis waar de beeltenis van de Heer op te zien is omdat het verwijst naar Zijn lijden en sterven voor ons persoonlijk. Beiden hebben dezelfde boodschap: sinds dat Kruis van Jezus is alles veranderd. De verbroken vriendschap tussen God en mens werd hersteld, de gesloten deur van de Hemel werd geopend, de zonde en de eeuwige dood werd het laatste woord ontnomen. Ben ik mij bewust van die grote betekenis van het kruis ? We denken aan de woorden van de Heer: “Deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben”. (Johannes 3,14) Een kruis in je huis hangen is ook een getuigenis naar allen die je huis bezoeken van dit diepste geloof. Laten we het niet op een onopvallende plaats hangen maar een ereplaats geven vanuit Zijn Belofte: “Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij Mijn Vader in de Hemel.” (Matteus 10,32)


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/38965


 


NIEUW CENTRAAL KERKBESTUUR BEVER:  http://www.editiepajot.be/regios/4/articles/39049