Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304192 .

Woord van de Pastoor

Mussen

Bij een huisbezoek in Bever viel me plots op hoeveel mussen er rondom die boerderij waren. Ik vertelde het ook tegen de bewoonster. In mijn jeugd waren ze er altijd en overal: tjilpende mussen. Stilaan zijn ze, bijna ongemerkt verdwenen. De mensen zijn te netjes gaan leven, de mussen vinden minder voedsel en vooral: bij gebrek aan spleten en holen in onze huizen vinden ze ook geen plaats meer om een nestje te maken. Nu ik daar ineens zoveel mussen zag, viel het me op en was ik door die beestjes vertederd.


 


Mussen. Ook in het evangelie kennen ze deze dieren. Jezus spreekt op twee plaatsen in het evangelie over deze beestjes. Toegegeven: het is zeker niet erg lovend hoe de Heer over deze dieren spreekt maar Hij gebruikt het beeld van de mussen om ons iets heel belangrijk te leren. Jezus beschrijft in het evangelie de mussen als dieren van weinig marktwaarde. In het tiende hoofdstuk van het Matteusevangelie, verzen 29 tot 31 zegt Hij: “Wat kosten twee mussen ? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.” In het twaalfde hoofdstuk van het Lucasevangelie wordt ongeveer hetzelfde gezegd in de verzen 6 en 7: “Vijf mussen kosten maar twee stuivers, nietwaar ? Toch wordt niet één daarvan door God vergeten. Ja, zelfs de haren op jullie hoofd zijn allemaal geteld. Jullie moeten niet meer bang zijn. Er is nogal een verschil tussen jullie en een zwerm mussen”.


 


Met dat beeld van die mussen die in de tijd van Jezus bijna waardeloos waren – je kon er vijf kopen voor 2 stuivers en een stuiver was bijna niets – wil de Heer ons duidelijk maken hoe waardevol wij voor God zijn en hoe God zorg voor ons heeft. Wellicht vlogen er daar rond Jezus – terwijl Hij aan het onderrichten was – heel wat mussen en Hij wijst zijn toehoorders erop dat ze eens naar die mussen moeten kijken waar je op de markt bijna niets voor krijgt. En al stellen die mussen niets voor, toch zal het God niet ontgaan als ze dood neer vallen. Het moet zeker indruk gemaakt hebben op de luisteraars van Jezus. Als God zoveel zorg heeft voor een op-de-markt-bijna-waardeloze mus, hoeveel gaan wij Hem dan ter harte. We moeten er niet aan twijfelen: God heeft grote aandacht voor ons, Hij laat ons hier niet zomaar rondlopen doelloos, zinloos en planloos. De grote bekommernis voor ons maakt Hij in dat spreken ook duidelijk door te zeggen dat ieder haar op ons hoofd geteld is.


 


We mogen die prachtige boodschap regelmatig weer eens tot ons laten doordringen. We hebben een God die elk van ons persoonlijk heeft gewild, een God die van ons persoonlijk houdt en zorg voor ons draagt. Vertrouw ik daarop, ook als het moeilijk en donker is in ons leven ? Neemt dat elke vorm van vrees in mijn leven weg ? Hij zorgt voor de tjilpende mussen, jazeker !, maar zeker en nog meer voor u en mij. Elk van ons heeft wellicht wel eens de reclamezin gehoord dat als je een bepaald drankje drinkt, dat je dat vleugels geeft. Ons sterke geloof in een God die voor ons zorg draagt mag ons ook vleugels geven en nooit laten neerliggen in het leven. Als je de volgende keer een mus ziet, denk dan aan die prachtige gedachten…


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be