Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304192 .

Woord van de Pastoor

Sacramentsprocessie op 22 juni 2014 in Bever

Met de Sacramentsprocessie in Bever op zondag 22 juni willen we ons als parochies van Galmaarden, Tollembeek en Bever aansluiten bij de wereldwijde grote herdenking van 750 jaar Sacramentsdag, het Hoogfeest van Corpus Christi waarmee we vieren dat Jezus Christus werkelijk aanwezig is in de Eucharistie. Het feest van Sacramentsdag vindt zijn oorsprong in ons land. De Luikse zuster augustines Juliana van het klooster Mont Cornillon (1192-1258) kreeg verschijningen van Jezus Christus waarin Hij haar opdroeg te pleiten voor een speciale feestdag waarop zijn verheerlijkt lichaam in de gedaante van het brood zou worden aanbeden. De bisschop van Luik geloofde haar en stelde in 1248 dit feest voor zijn bisdom in. Jacques Pantaléon, één van de Luikse aartsdiakens, was de latere Paus Urbanus IV. Op 11 augustus 1264 – 750 jaar geleden dus – schreef hij het Hoogfeest van Sacramentsdag – Corpus Christi – dus voor in de gehele Kerk. Zie ook: http://www.rkk.nl/nieuws/sacramentsprocessies_in_teken_van_750_jaar_corpus_christi


 


Bij dat wereldwijde jubileum willen wij ons dus ook aansluiten. Om iets van een Sacramentsprocessie te begrijpen, moeten we iets vertellen over de Eucharistie. Bij de consecratie in de Mis worden brood en wijn het Lichaam en het Bloed van de Heer. Onder de gedaante van brood en wijn komt de Heer tot ons. Na de consecratie zien we nog wel brood en wijn maar het is de Heer Zelf, werkelijk onder ons aanwezig. De geconsacreerde Hosties worden genuttigd, zo komt de Heer tot ons. De Hosties die niet genuttigd worden, worden bewaard in het Tabernakel. Op momenten dat er geen Eucharistie is, kunnen we aanbidding doen, bij het Tabernakel bidden en weten dat de Heer er onder de gedaante van het Brood aanwezig is. Bij een Sacramentsprocessie plaatsen we een grote Hostie in een monstrans, een gouden hostiehouder en gaan we door onze straten. Eigenlijk kunnen we zeggen dat we met de Heer op stap gaan. Biddend vergezellen we Hem en we vertrouwen aan de Heer ons dorp, de mensen van onze straten, toe. Als gelovigen vertrouwen wij er ons hele leven op dat de Heer met ons meegaat, een Sacramentsprocessie is daar ook een getuigenis van buiten het kerkgebouw: wij gaan met Hem door ons dorp zoals we geloven dat Hij altijd met ons meegaat. Onze God waarin we geloven is geen God die ons aan ons lot overlaat maar een vergezellende God. God trekt al de dagen van ons leven met ons mee tot eens ons leven zal eindigen en we voor eeuwig bij Hem zullen thuiskomen en we Hem mogen zien zoals Hij is.

Sommigen zeggen wel eens: Is een Sacramentsprocessie nog wel van deze tijd, past dat wel nog in 2014, moet je in deze tijd nog wel zo over straat gaan lopen ? Sacramentsprocessie houden is getuigen naar elk die zich eenzaam en verlaten voelt, naar elk die twijfelt: Hij is er en Hij gaat met ons mee. Misschien is het door de verkeersdrukte en de kleine groep kerkbetrokkenen niet meer in elke plaats mogelijk om het hele dorp te doorkruisen met een Sacramentsprocessie maar zou het niet in iedere parochie mogelijk zijn om via een beperkt parcours een stukje getuigenis af te leggen ? Ik ben dankbaar dat we het in Bever kunnen met onze drie parochies en hoop dat volgende zondag weer veel mensen de Heer zullen vergezellen op Zijn tocht door ons dorp. (De mis in de Sint-Martinuskerk van Bever begint om 10.45u, aansluitend is de processie)


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be