Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304191 .

Woord van de Pastoor

Geen middelmatigheid

De jaarlijkse Veertigdagentijd ligt weer achter de rug, vijftig dagen lang gaan we Pasen vieren en gaan we elke dag onze vreugde uitspreken dat de Heer Jezus Zijn leven voor ons persoonlijk op het Kruis heeft gegeven, gestorven is en verrezen. Daardoor hebben wij onverbrekelijke vriendschap met God, heeft zonde en dood niet meer het laatste woord.


 


Met goede voornemens zijn we wellicht aan onze Veertigdagentijd begonnen. Wat is er van terecht gekomen ? Kan ik zeggen dat ik dichter bij de Heer ben gekomen ? Ben ik een betere christen geworden in de afgelopen tijd ? Ben ik echt gegroeid in mijn vriendschap met God, met de mensen die Hij op mijn pad heeft gezet, in mijn levensroeping ? Probeer dat vast te houden. In de Paaswake hebben we onze doopbeloften vernieuwd, het vuur van de pasgezegende Paaskaars in de hand als een teken van onze hernieuwde keuze voor Jezus Christus. Blijf met dat vuur in je hart op weg gaan. De Heer verlangt vurige leerlingen en die leerlingen zullen grote dingen kunnen doen.


 


In de Goede Week had Paus Franciscus een ontmoeting met een groep seminaristen. Hij hield hen voor dat er in de Kerk geen plaats is voor middelmatige priesters. Hij benadrukte daarbij dat ze zich niet voorbereiden op een beroep of om functionarissen van een bedrijf of een bureaucratisch organisme te worden. Zie: http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5507-paus-geen-plaats-voor-middelmatige-priesters Wat geldt voor seminaristen, priesters en bisschoppen geldt natuurlijk voor alle gelovigen. Je kunt niet een beetje christen zijn, je kunt geen middelmatige christen zijn, je bent het helemaal of niet. In deze Paastijd lezen we niet voor niets in de liturgie elke dag een stukje uit de Handelingen van de Apostelen. Vanuit de sterke overtuiging dat de Verrezen Heer hun alles te bieden had wat ze nodig hadden zijn ze de wereld ingetrokken en hun aantal groeide met de dag. Die vurigheid heeft onze Kerk nodig en het hangt van de persoonlijke inzet van elk af. Breng ik door mijn vurig christen zijn andere mensen bij Jezus Christus ? Vergelijk je ook niet met familieleden en buren die je weinig met hun geloof ziet doen of die je weinig in de kerk ziet. Ga er helemaal voor in je relatie met de Heer, zonder te vergelijken met wat anderen wel of niet doen. Een confronterende zin heb ik altijd gevonden in het laatste Bijbelboek, het Boek van de Openbaring 3,15-16: “U bent noch koud noch heet. Was u maar koud of heet! Omdat u lauw bent en heet noch koud zal Ik u uitbraken uit mijn mond”.


 


Ik weet natuurlijk dat het niet altijd gemakkelijk is om altijd te getuigen als christen. En toch, vurig blijven is de boodschap. In Nederland heb ik een oude pastoor gekend die op zijn bureau een lijstje had staan met een tekst die hij elke dag las. Die tekst mag ons uitnodigen altijd vurig te blijven in ons christen zijn en nooit middelmatig te worden en de mensen rondom ons zullen meegroeien in Christus: “Indien gij vertraagt, zullen zij stoppen. Indien gij verzwakt, zullen zij falen. Indien gij u neerzet, zullen zij gaan liggen. Indien gij twijfelt, zullen zij wanhopen. Indien gij kritiek uitbrengt, zullen zij afbreken. Indien gij voorop marcheert, zullen zij u voorbijsteken. Indien gij de hand geeft, zullen zij hun leven geven. Indien gij bidt, dan zullen zij heiligen zijn.”


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be