Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304309 .

Woord van de Pastoor

Biecht van de Paus

Bijna alle media berichtten vorige week over de openbare biecht van de Paus.


Zie: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1832949/2014/03/28/Ongezien-paus-biecht-in-openbaar.dhtml


Er was een viering in de Sint-Pieter in Rome waarna er persoonlijke biechtgelegenheid was. De Paus zou daar ook biechthoren, samen met een 60-tal andere priesters. Op zijn weg naar een biechtstoel waarin de Paus zou plaatsnemen, week hij van zijn pad af en liep naar een biechtstoel waarin een andere priester zat, knielde neer en biechtte zelf. Hij wilde daarmee zelf het voorbeeld geven. In zijn preek vooraf had de Paus de vraag gesteld: “Wie kan zeggen dat hij geen zondaar is ? Niemand”. Als bisschop en priester mogen wij in Gods Naam vergeving uitspreken maar zelf hebben we ook vergeving nodig. Ook bisschoppen en priesters, en zelfs een Paus, zondigen en hebben de vergeving van de Heer nodig. Het protocol schrijft voor dat de Paus altijd achter gesloten deuren biecht en niet publiekelijk, hier ging Paus Franciscus een grens over waarmee hij zelf ook een duidelijk voorbeeld stelde.


 


Vele gelovigen gaan rond Pasen biechten, met een moderne uitdrukking zegt men: ze ontvangen het Sacrament van Boete en Verzoening. Sinds het Lijden, Sterven en Verrijzen van onze Heer Jezus Christus hebben de zonde en de dood niet meer het laatste woord. Er is altijd vergeving mogelijk. Die vergeving van de zonden heeft de Heer aan Zijn apostelen, en langs hen aan hun opvolgers de bisschoppen en de priesters, toevertrouwd. In het Johannesevangelie, hoofdstuk 20,19 en volgende lezen wij hoe Jezus op de avond van de eerste dag van de week, op Pasen zelf dus, aan de leerlingen verschijnt , hun zijn doorboorde handen en zijde toont en zegt: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u”. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven”.


 


Velen hebben moeite om naar de biechtstoel, naar een plaats te gaan om het Sacrament te ontvangen. Misschien omdat er nog verhalen circuleren over priesters die in de biechtstoel vroeger nogal streng reageerden. In zijn prachtige exhortatie Evangelii Gaudium schrijft Paus Franciscus: “De priesters herinner ik er aan dat de biechtstoel geen folterkamer mag zijn maar een plaats van de barmhartigheid van de Heer”. Sommigen zeggen ook dat ze niet weten wat ze zouden moeten zeggen. Als we eerlijk zijn met onszelf dan heeft elke mens wel dingen waarvan we voelen: “Daar ben ik tekort geschoten naar God, naar de mensen die Hij op mijn pad heeft gezet, naar mezelf”. Met die dingen moeten we niet blijven lopen. Vertrouw ze Hem toe, Hij neemt ze graag van u af in dat Sacrament wat Hij op Pasen instelde. Precies voor die zondevergeving is Hij voor ons persoonlijk op het Kruis gestorven en verrezen. Laat dat niet nutteloos geweest zijn voor u ! Paus Franciscus sprak onlangs over de biecht, verwijzend naar de prachtige parabel van de Verloren Zoon: “We moeten de vergeving vieren die de Heer ons geeft, zoals de Vader deed in de parabel van de Verloren Zoon, die bij de terugkeer van zijn zoon een feest aanrichtte en alle dingen die de zoon gedaan had terzijde schoof”. Zo mogen we elke keer de biecht ervaren. http://www.youtube.com/watch?v=ryEZKKf3oIA


 


Laat Pasen ook voor u meer zijn dan een bezoek aan de kerk maar geef ook dit sacrament in deze dagen een plek. Het zal dan een totaal ander Pasen voor u zijn. De Paus geeft er ons een mooi voorbeeld mee.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be