Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398624 .

Woord van de Pastoor

Jaar onzes Heren 2014

Bij een van de kindervieringen van Kerstmis vroeg ik aan de kinderen wat we met Kerstmis eigenlijk vieren. Een van de kinderen antwoordde dat we dan Jezus’ verjaardag vieren. Ik heb toen ook gevraagd de hoeveelste verjaardag dat Jezus deze kerstmis vierde. Een van de kinderen wist het juiste antwoord te geven: “Jezus viert deze  kerstmis zijn 2013ste verjaardag”. Het kind had wellicht in de klas goed opgelet want inderdaad onze jaartelling telt vanaf de geboorte van Jezus. In oude plechtige geschriften schrijft men het wel eens “Anno Domini”, “het jaar onzes Heren”, een verwijzing dat voor ons de tijd is begonnen met God die mens werd, de Geboorte van Jezus.


 


In de dagen na Kerstmis sprak een geschiedenisleraar mij er bij een huisbezoek op aan dat het eigenlijk niet helemaal klopte. Ik kreeg daar een interessant verhaal te horen dat men pas in de zesde eeuw is beginnen tellen vanaf de Geboorte van Jezus Christus. Om precies te zijn is men in 532 begonnen met de zogenaamde christelijke jaartelling. Men wilde in die tijd de Paasdatum, die ieder jaar verschilt, vastleggen. Men rekende blijkbaar in die tijd volgens een tijdrekening van Diocletianus, een Romeinse keizer onder wiens bewind een grote christenvervolging was. De samensteller van de tabel voor die Paasdatum was een zekere Dionysius Exiguus, een monnik die leefde in Rome maar afkomstig was uit het Byzantijnse Rijk. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dionysius_Exiguus Hij wilde die wrede christenvervolger Diocletianus niet vermelden in zijn tabel en is gaan terugrekenen naar het geboortejaar van Jezus. Hij heeft blijkbaar oude bronnen daarvoor overgenomen. Al zeer lang neemt men nu aan dat die bronnen en die monnik zich wel enkele jaren heeft vergist. Daarop baseert men zich op het evangelie waar sprake is over de kindermoord in Betlehem door koning Herodes. Koning Herodes is blijkbaar in 4 voor Christus overleden. Jezus is wellicht in dat jaar of vroeger geboren. Met deze theorie over die rekenfouten zouden we dus eigenlijk nu in het jaar 2018 leven. Ook al weet men dit al lang, toch is men gemakshalve bij die rekening gebleven omdat het te ingewikkeld zou zijn alles te veranderen. Ik vond het toch een interessant verhaal.


 


We zijn het nieuwe jaar 2014 binnengegaan, als christenen mogen we nog altijd spreken over het jaar onzes Heren 2014. We moeten onze hersenen niet gaan pijnigen of het nu precies 2014 of 2018 of misschien 2020 jaar geleden is dat Jezus is geboren, dat God is mens geworden. Veel belangrijker is dat we er echt een jaar onzes Heren van maken. Het is belangrijk dat we de Heer Jezus als onze trouwe gezel meenemen doorheen de goede en kwade dagen die het nieuwe jaar ons zal brengen. Ons gebed iedere dag van het nieuwe jaar mag het gebed zijn wat we kennen uit het 24ste hoofdstuk van het Lucasevangelie, het verhaal van de Emmaüsgangers. Wanneer Jezus na met die twee leerlingen van Jeruzalem naar Emmaüs is gewandeld, aanstalten maakt om verder te gaan zeggen die leerlingen: “Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde”. (Lucas 24,29) Op dat gebed zal Hij bij hen blijven, het Brood met hen breken en hen echt de ogen openen. Dat is echt christelijke jaartelling en echt een jaar onzes Heren maken: Hem in alles van je leven betrekken, luisteren naar Zijn Woord, Hem tot jou laten komen in het gebed en de Sacramenten, echt Zijn Wil doen en Zijn Plan zien. De hele maand januari mogen we nieuwjaarswensen uitspreken, dat wil ik echt als mijn nieuwjaarswens voor u uitspreken: maak er echt een jaar onzes Heren van.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


AL 20 INGESCHREVENEN VOOR ROME BEDEVAART. GA JE OOK MEE ?


http://www.priesterpenne.be/nieuws/nieuwsdetails.php?n_ID=882