Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304192 .

Woord van de Pastoor

Selfie

Het woord van het jaar 2013 is in ons land “selfie” geworden, Uitgeverij Van Dale en de VRT die de keuze voor het woord van het jaar jaarlijks organiseren hebben dat bekend gemaakt. Niet alleen in België maar in meerdere Europese landen is dat woord het woord van het jaar geworden.  Selfie, een zelfportret nemen met een smartphone. De taaladviseur van de VRT, Ruud Hendrickx, zegt erover: “Selfies zijn overal. De paus maakt selfies, president Obama maakt selfies, iedereen die een telefoon heeft die dat aankan, maakt selfies. Het is echt iets van dit jaar, dus een woord van het jaar”. Het woord “selfie” kwam bij mij echt onder de aandacht toen afgelopen augustus een selfie Paus Franciscus overal op Twitter en Facebook te zien was. Onze kerkvader poseerde graag voor een selfie, iets wat eigenlijk wel past bij de stijlbreuken die onze nieuwe paus kenmerken en waar sommigen het ook wel moeilijk mee hebben.  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/08/31/enthousiaste-reactie-op-eerste-selfie-van-hipster-pope/ Bij het laatste ad-liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen was er zelfs een van de bisschoppen die een selfie van hem en de paus wilde maken: http://www.youtube.com/watch?v=P4WPYX9Djek


 


Deze week sprak ik met enkele parochianen over het maken van selfies. In dat gesprek  kwam plots ook de vraag: “Als priesters, bisschoppen en zelfs de Paus selfies maken, zou God dan ook selfies maken, dan wil ik die wel eens zien !” Een aparte vraag en toch… Voor iemand er nog maar aan dacht om een selfie te maken, had God die al lang gemaakt. Als je een selfie van God wil zien, kijk dan om je heen naar je medemensen of kijk eens in de spiegel: daar zie je allemaal “selfies van God”.  Al op de eerste bladzijden van de Heilige Schrift kunnen we lezen dat God de mens maakte naar Zijn Beeld en Zijn Gelijkenis. In het eerste hoofdstuk van Genesis kunnen we lezen: “En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend’; … En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen”. (Genesis 1, 26-27) Van die Bijbelzinnen kunnen we zeggen: daar maakte God de eerste selfie.


We zijn allemaal geschapen om op God te lijken. We zijn allemaal geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis en toch moeten wij er ons ook elke dag op toeleggen om dat Beeld en die Gelijkenis echt te laten stralen en zorgen dat het niet verduistert of vertroebelt. Mensen die wel eens selfies maken, zijn er allen van overtuigd dat een selfie maken op zich een kunst is en men meestal niet snel tevreden is over het resultaat. Als je een foto van jezelf ziet, vindt men het al snel niet zo’n goed resultaat. Al snel vindt men zichzelf te mager of te dik, te bleek of te rood, altijd wel iets op aan te merken en het nodigt soms echt uit er iets aan te doen. Zo mag een selfie ons ook uitnodigen dat we er werk van maken van het feit dat we ons geschapen zijn naar Gods Beeld en Gelijkenis steeds meer tot zijn recht laten komen. God wil dat we eruit zien zoals Hij, dat we handelen zoals Hij. God wil dat we liefhebben, vergeven, er voor anderen zijn zoals Hij dat is.


 


Selfie, het nieuwe woord van het jaar mag voor elk van ons een uitnodiging zijn om in het nieuwe jaar Onze Heren 2014 steeds meer te leven en te zijn zoals Hij ons heeft geschapen, naar Zijn Beeld en Gelijkenis.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be