Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304317 .

Woord van de Pastoor

Onze vader

Vorige week werd mijn aandacht getrokken door een krantenartikeltje over het Onze Vader. Geen bezinning maar iets anders... "Wie het Onzevader uit het hoofd kan opzeggen en uitschrijven, die krijgt twee euro": dat beloofde pastoor Louis Verhaag aan de vormelingen van de basisschool in Kessel-Eik, in Nederlands Limburg. Een week later was het plaatselijke kerkbestuur 30 euro armer en de snoepwinkel om de hoek 30 euro rijker. De pastoor ging tot het beloningssysteem over omdat het H. Vormsel volgend weekend werd toegediend en hij ontdekte dat de vormelingen nog steeds niet het Onze Vader kenden. Een artikeltje die ons even kan laten glimlachen maar die ik ook in onze parchies moet vaststellen bij de eerste communie- en de vormselvoorbereiding.
Sommige oudere mensen kunnen dat niet begrijpen want in vroeger tijden werd het Onze Vader thuis en op school zo dikwijls gebeden dat het een van de eerste dingen was die men kende. Nu zie ik zelfs dat bij een doop ouders de tekst in het doopboekje nodig hebben om het Onze Vader te bidden, hoe mooi zal het zijn als ze dan samen met hun kind nog eens het Onze Vader zullen leren...
Er zijn wel eens mensen die opmerken dat het Onze Vader best moeilijk is voor kinderen. Ik zal niet beweren dat het Onze Vader een gemakkelijk gebed is maar toch moeten we kinderen ook niet onderschatten. Als ik hoor hoe kinderen de woorden "downloaden, emailen en chatten" kunnen gebruiken, moet het Onze Vader toch ook nog wel lukken.
Waarom moet men dat gebed kennen, vragen anderen. Het is het gebed wat Jezus zelf aan Zijn leerlingen heeft geleerd. Het is belangrijk dat we kinderen met hun eigen woorden met God leren spreken maar het is ook goed als we alles wat er leeft in ons hart kunnen neerleggen in die woorden van de Heer. Jezus heeft toch ook Zelf gezegd: "Als gij bidt, bidt dan niet met een omhaal van woorden maar bidt: Onze Vader..."
Op sommige momenten vind je niet onmiddellijk de woorden maar is het toch goed om te kunnen bidden. Wanneer ik met mensen op moeilijke momenten sta, wanneer ik bij een sterfbed sta, is men dankbaar als je in die momenten zegt: "Zullen we alles wat ons nu bezighoudt samen bij de Heer neerleggen en samen een Onze Vader bidden ?" Als geliefden tegen elkaar zeggen "ik hou van jou" dan weten ze beiden wat ze daarmee bedoelen en zo is het ook met onze Hemelse Vader: als we met ons hart het Onze Vader bidden, weet Hij wat we bedoelen.
Volledigheidshalve geef ik hier nog eens de tekst van het Onze Vader. Zou jij ook 2 euro verdiend hebben mochten ze jou gevraagd hebben naar de tekst van het Onze Vader ? "Onze vader die in de hemel zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw rijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals wij ook aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.". Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

Voor de Vlaamse lezers: Onze Vader die in de Hemelen zijt
Geheiligd zij Uw Naam.
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen