Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309066 .

Woord van de Pastoor

Is priester/religieuze worden niets voor jou?

De bisschop van Luik heeft aan 16000 Luikse 16- tot 18-jarige leerlingen uit het katholiek onderwijsnet een brief geschreven met als boodschap "Priester of kloosterling worden ? Is dat niets voor jou ?". Het is een heel persoonlijke brief die begint met "Lieve jonge vriend, Lieve jonge vriendin" en eindigt met "Uw bisschop". Het doel is duidelijk: "Zoals je zonder twijfel weet is het aantal priesters en kloosterlingen in vrije val. Dat houdt me erg bezig en doet me - in alle eenvoud - beroep doen op jou. Lieve jonge vriendin, ik nodig je uit om na te denken of het kloosterleven geen keuze voor jouw toekomst kan zijn. Lieve jonge vriend, ik nodig je uit om na te denken of priester worden geen keuze voor jouw toekomst kan zijn. Ik kan me jullie verbazing voorstellen bij zo'n vraag. Maar zou het niet nog vreemder zijn als de bisschop zich niet tot de jongeren uit zijn bisdom richt ?". Dit initiatief typeert hij als: "Als universiteiten of hogescholen reclame mogen maken voor hun opleidingen, waarom zou de Kerk jongeren dan geen duwtje in de rug mogen geven ?" Het priester- en kloosterlingentekort is schrijnend. In BelgiŽ komt nu al 1 op 8 priesters (424 van de 3484 pastoors) uit Afrika, Latijns-Amerika of het vroegere Oostblok. Veel kloosters sterven uit of laten nu ook buitenlandse kloosterlingen naar hier komen zodat het religieuze leven niet verdwijnt. Toch moeten er ook hier nog roepingen zijn ? God blijft toch ook mensen uit ons eigen midden roepen ?
Dit Luikse initiatief wil ik naar onze parochies doortrekken. Het is God die roept maar een oproep als deze kan er voor zorgen dat men de roep hoort, er over nadenkt. Weten men nog wat een priester/kloosterlinge is ? Onlangs liet ik na een doop een kindje de klok aanzetten en zegde: "Je kunt al de klok aanzetten, misschien word je later wel pastoor", waarop het jongetje aan moeder vroeg: "Mama, wat is dat een pastoor ?". Welke jongere in Luyksgestel - waar de zusters al tientallen jaren weg zijn - heeft ooit met een zuster gesproken ?
Ik wil onze jongens/mannen vanaf 16 jaar uitnodigen om eens na te denken deel te nemen aan de roepingendagen in het Sint-Janscentrum, de priesteropleiding van ons bisdom. Die dagen zijn bestemd voor hen die de mogelijkheid in hun leven open laten om priester te worden zijn, van vrijdag 29 december tot zondag 31 december in Den Bosch. Je kunt informatie vinden op de vernieuwde site www.sint-janscentrum.nl of bij mij. Ik wil onze meisjes/vrouwen vanaf 15 jaar eens uitnodigen om na te denken deel te nemen aan meeleefdagen bij de Zusters van Liefde in Kortemark, de congregatie waar ik elke week les geef, van dinsdag 26 december tot vrijdag 29 december. Info vind je op de website www.zustersvanliefde.be of bij mij.
Omdat het over de toekomst van onze kerk gaat, zijn hieraan geen kosten verbonden. Wie wil deelnemen en niet over vervoer beschikt kan contact opnemen met mij. Ik wil alle parochianen oproepen om ervoor te bidden dat zij die door de Heer geroepen zijn tot priester of religieuze, die roeping mogen ontdekken en er in volharden. Roepingenpastoraal is niet iets exclusief voor seminarie- en kloosteroversten maar voor elke gelovige !
Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.