Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297954 .

Woord van de Pastoor

Eucharistie en Priesterschap

Op zondag 23 juni wijdde onze aartsbisschop in een bomvolle kathedraal van Brussel 5 priesters. Met enkele parochianen ging ik er naartoe. Het was jaren geleden dat er voor het aartsbisdom nog zo een groep priesters werden gewijd. Er was ook veel persbelangstelling: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130623_00633329 . Dat had ook te maken met de thuis van de wijdelingen. Er was maar één Belg, daarnaast een Fransman en drie Colombianen. We worden steeds meer een missiekerk. Vroeger trokken jongens van bij ons naar verre landen om Jezus Christus te verkondigen, nu krijgen we de omgekeerde beweging. Het aartsbisdom Mechelen-Brussel telt meer dan 40 seminaristen, waarvan de meesten van buitenlandse afkomst. Ze worden hier opgeleid, in de beide landstalen.. Mgr. Léonard ziet duidelijk in dat er iets moet gebeuren nu het eigen volk te weinig priesters voortbrengt. Want we weten het allemaal: zonder priesters is er geen Eucharistie, geen Biecht en geen Ziekenzalving.


 


De Eucharistie is de bron en hoogtepunt van het christelijk leven maar zonder priesters is er geen Eucharistie, ligt de bron droog. In de afgelopen tijd heb ik bij huisbezoeken zo eens aan gelovigen gevraagd: waarom gaat ge naar de Mis? Ge moet u dat zelf eens afvragen: waarom is het belangrijk naar de Mis te gaan, kan ik dat formuleren ? Ik hoorde antwoorden als: het is voor mij een rustmoment in mijn week, ik krijg er uitleg over de Bijbel, ik voel Jezus dichtbij, Jezus komt bij mij in de Communie. Dat zijn allemaal juiste antwoorden maar de allerbelangrijkste reden waarom de Kerk van de gelovigen vraagt naar de Mis te gaan, hoorde ik niet. Het belangrijkste waarom we naar de Mis gaan is: omdat daar het offer wordt tegenwoordig gesteld. Jezus heeft Zijn leven op het kruis voor ons gegeven, Hij is voor ons gestorven en verrezen. Door dat offer is de vriendschap tussen God en mens hersteld, de zonde en de dood het laatste woord ontnomen. Wel, dat offer wordt tegenwoordig gesteld op onbloedige wijze in de Eucharistie. Op het moment dat de priester over de hostie en de wijn de consecratiewoorden spreekt: “Dit is Mijn Lichaam” en “Dit is Mijn Bloed”, dan wordt tegenwoordig gesteld wat op Goede Vrijdag op Golgotha is gebeurd. Jezus offert zich op het Altaar, voor Mij persoonlijk. Belangrijker dan een goede preek, samen mooi zingen en te communie kunnen gaan is het offer wat tegenwoordig wordt gesteld, daarover gaat het. Daarom dat de Kerk de nadruk legt op de Eucharistie: de kern van ons christelijk geloof, het offer van Jezus, wordt tegenwoordig gesteld. Precies vanwege dat offer is onze Kerk tegen vervangende gebedsdiensten. Er is in het verleden wel eens een neiging geweest dat op een moment dat we onvoldoende priesters hadden, de Missen te vervangen door gebedsvieringen die door leken werden voorgegaan. Op zich mooi om toch hetzelfde aanbod te willen houden maar dat aanbod was iets totaal anders. En daarom dat de Kerk nooit kan zeggen dat een gebedsviering, hoe mooi en verzorgd ze ook kan zijn en ook al wordt er communie uitgereikt, evenwaardig zou zijn. De tegenwoordigstelling van het offer van Christus ontbreekt. En daarvoor hebben we priesters nodig. Wanneer de priester de woorden van de consecratie uitspreekt, dan spreekt op dat moment Jezus Zelf langs de mond van de priester en de Heer komt werkelijk tegenwoordig. O, ben ik mij bewust van de Hemel die op het Altaar aanwezig komt ?


 


Danken we de Heer voor onze nieuwe priesters en bidden we dagelijks om de zo nodige priesterroepingen !


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be