Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297968 .

Woord van de Pastoor

Volwassenendopen

Tijdens de Chrismaviering in de kathedraal in Mechelen, op de maandag in de Goede Week, heeft onze aartsbisschop, Mgr. Léonard, negen volwassenen met de pasgezegende olie voor de doopleerlingen gezalfd. Deze negen volwassenen, mannen en vrouwen, bereidden zich al een tijdje voor op het Doopsel en in de Paasnacht, tijdens de Paaswake, ontvangen ze het Heilig Doopsel. En ze zijn niet alleen. Alleen al in de Paasnacht worden dit jaar in de Belgische kathedralen 167 volwassenen gedoopt. De Belgische bisdommen hebben weet van 275 volwassenen die zich dit jaar laten dopen. Zie: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1603537/2013/03/26/167-volwassenen-in-ons-land-laten-zich-dopen.dhtml


 


Na de Chrismamis sprak ik er met enkele aanwezigen over. Zij vertelden mij dat ze het indrukwekkend vonden hoe die volwassenen naar voren kwamen, een mooi getuigenis voor allen dat de Kerk steeds nieuwe leden mag ontvangen. Ook vandaag en ook in ons land worden mensen nog steeds gegrepen door Jezus Christus, de Levende Heer. Ook vandaag vinden zoekende mensen de antwoorden op hun diepste vragen bij Jezus Christus. In de loop van de 16 jaar dat ik priester ben, heb ik nogal wat volwassenen mogen dopen. De voorbereiding van die volwassenen maar ook de eigenlijke doopplechtigheid waren voor de omstanders maar ook voor mijzelf een vraag naar mijn keuze voor Jezus Christus. De ontdekking van Jezus Christus door die jonge mensen bevraagt je op je keuze die je eens zelf hebt gemaakt. Zie: http://www.youtube.com/watch?v=VBAS2zleUKM


 


In de Paastijd lezen we vijftig dagen lang elke dag weer in de Mis een stukje uit de Handelingen van de Apostelen, het eerste geschiedenisboekje van de Kerk. We zien daar hoe de apostelen en de eerste leerlingen vurig waren in hun geloof. Hun band met Jezus Christus beheerste hun hele leven. Christen-zijn was voor hen niet het aanhangen van mooie waarden en normen maar een band met de Levende Heer. Niet voor niets lezen we uit die geschriften. Het is een spiegel voor elk van ons, voor elke individuele gelovige maar ook voor elke vereniging of parochie die de naam christelijk draagt. Geloof ik oprecht dat Jezus Christus voor mij persoonlijk Zijn leven op het kruis heeft gegeven, dat hij voor mij persoonlijk geleden heeft en aan het Kruis gestorven is en verrezen is ? Het positieve antwoord daarop en het leven uit die overtuiging maakt ons tot christenen. Als je beseft dat Jezus Christus dat voor jou heeft gedaan, dan kan je dat niet onverschillig laten. Het besef dat Hij Zijn leven voor jou persoonlijk heeft gegeven vraagt om een antwoord. Elk jaar weer zijn er duizenden en duizenden over de hele wereld die in de drukte van het leven van elke dag plots tot dat besef komen. Dat besef vraagt om een handeling. We noemen dat met een moeilijk woord: bekering. Je gaat dan aan de kant staan van Hem die Zijn leven voor jou heeft gegeven. Dopen volgt er dan automatisch uit: je laat je opnemen in Jezus’ leven, je laat Jezus in jou verrijzen.


 


Over de hele wereld zijn er in de Paasnacht weer duizenden gedoopt. Alleen al die cijfers vragen aan u en mij: hoe is het met mijn keuze voor Jezus Christus ?


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


VERSLAGJE OMMEGANG HEILIG KRUIS: http://www.editiepajot.be/regios/6/articles/30969